agenda

Summer School agroecologie en veehouderij

26 06 2017 - 08:00 to 29 06 2017 - 19:15

Interesse in agroecology systemen? En specifiek in veehouderij aspecten? Deze 4-daagse summer school biedt professionals en PhD’ers de mogelijkheid om in een relatief korte periode veel kennis en vaardigheden op te doen. Agroecology wordt steeds bekender als een duurzame oplossing voor de toekomst. Maatschappelijke en milieuvraagstukken omtrent veehouderij geven aanleiding tot het anders organiseren van de veehouderij. Deze Summer School bekijkt agroecology vanuit een Europees perspectief.

Dit is een Engelstalig programma.

9e Global Summit on Agriculture & Horticulture

10 08 2017 - 08:00 to 11 08 2017 - 19:30

Van 10 tot 11 augustus 2017 gaat in Beijing (China) de 9e Grobal Summit met als thema “To Create and Disseminate the Knowledge of Agriculture & Horticulture”. Tijdens de conferentie wordt er tijdens een de tracks gefocust op biologische landbouw.  In deze track wil men onderzoekers samenbrengen om de laatste onderzoeksontwikkelingen in de context van biologische landbouw te exploreren.

Thema’s binnen deze track zijn:

OrgaTrop 2017: Internatonal Conference on Organic Agriculture in the Tropics: State-of-the Art, Challenges and Opportunities

20 08 2017 - 08:00 to 24 08 2017 - 18:00

Er is een dringende behoefte aan meer onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, op biologische landbouwpraktijken in tropische gebieden en een betere verspreiding van bestaande kennis naar personen in de praktijk. Biologische landbouw in de tropen kent een aantal specifieke uitdagingen dat een gerichte conferentie verantwoord.

11th European Organic Congress: Transforming food & farming – Making it Happen

05 09 2017 - 08:00 to 07 09 2017 - 18:00

Het congres heeft als doel te kijken hoe stakeholder en beleidsmakers samen kunnen werken om de Europese Organic Vision 2030 te bereiken, met de lancering van een stappenplan. In de voorbije 2 jaar, heeft IFOAM EU proactief samen met de biologische beweging en gelijkgezinde groepen gezocht naar strategieën om bio in Europa verder te ontwikkelen.

Tech & Bio 2017

20 09 2017 - 10:00 to 21 09 2017 - 17:00

Op 20 en 21 september gaat opnieuw de grote bio-vakbeurs in openlucht in Valence (FR) door. 
Bioboeren kunnen aan een voordelig tarief meereizen met CCBT. Meer info volgt!

Congres 'Beter beheer van stikstof en onkruid in biologische systemen'

26 09 2017 - 09:00

 
De partners van de projecten AgriBio en ENBIO organiseren een conferentie over het beheer van stikstof en onkruid in biologische systemen in Péronne (FR). 
Meer info en het programma volgt nog. 

Eerste Agroecology Europe Forum: Fostering synergies between movements, science and practice

25 10 2017 - 09:00 to 27 10 2017 - 18:00

Van 25 tot 27 oktober 2017 vindt in Lyon (Frankrijk) het eerste Agroecology Europe Forum plaats met als algemeen thema: Fostering synergies between movements, science and practice!

7e internationale conferentie 'Food Systems: Design and Innovation'

26 10 2017 - 09:00 to 27 10 2017 - 17:00

Op 26 en 27 oktober 2017 gaat aan de Roma Tre University (Rome, Italië) de 7e internationale conferentie door rond 'Food Studies' met als speciale focus voor de 2017 editie: Food Systems: Design and Innovation. De conferentie geeft aandacht aan verschillende aspecten in de voedselproductie en -consumptie. Belangrijke bezorgdheden hierbij zijn: Hoe duurzaam is ons huidig voedselsysteem? Hoe kunnen we de publieke perceptie over voeding en eetpatronen verbeteren? Hoe sturen we de politiek en het beleid rond voedselsystemen?

Belangrijke thema's binnen het congres zijn:

19th Organic World Congress

09 11 2017 - 12:45 to 11 11 2017 - 12:45

Driejaarlijks heeft het Organic World Congress (OWC) plaats, het wereldwijd grootste en meest significantste treffen voor belanghebbende uit de biologische sector voor het bediscusiëren van de actualiteit van de dag en het wetenschappelijk onderzoek.

Het 19e OWC is opgebouwd rond vier conferentie tracks: Main Track, Farmers' Track, Scientific Track, and Marketing Track.

6de Belgian Agroecology Meeting – BAM 2017

14 11 2017 -
09:00 to 17:30

Op 14 november 2017 heeft voor de 6e keer de Belgian Agroecology Meeting plaats in Gembloux met als algemeen thema "From diversity of species to diversity of players". De conferentie wil de grote rol die diversiteit speelt doorheen de concipiëring en toepassing van agroecologie benadrukken.

Vier onderwerpen komen aan bod:

International symposium: Microbe assisted crop production: Opportunities, challenges and needs

04 12 2017 - 08:00 to 07 12 2017 - 18:00

Het symposium "Microbe-assisted crop production - opportunities, challenges and needs" (miCROPe 2017) omvat een brede waaier van aspecten van basiskennis over het begrijpen van plant-microbe interacties tot microbiële producten in plantaardige productie. Het symposium heeft als doel het samenbrengen van wetenschappers, industrie evenals de publieke en landbouwsector om samen recente ontwikkelingen en toekomstige opportuniteiten binnen het gebied te bespreken.

Topics:

18e Intenational Conference on Organic Fruit Growing

19 02 2018 - 08:00 to 21 02 2018 - 18:00

De volgende editie van de Ecofruit Conference zal plaats hebben van 19 tot 21 februari 2018 in Hohenheim, Duitsland. De oproep voor bijdragen zal gelanceerd worden in de zomer van 2017.

De conferentie heeft als doel Europese onderzoekers en adviseurs samen te brengen die werken rond thema’s relevant voor de biologische fruitproductie. Het geeft een gelegenheid om bevindingen met het oog op het verbeteren van het productie systeem te communiceren en te bediscussiëren.

De thema’s van de coferentie zijn:

2e International Symposium 'Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population'

12 08 2018 - 17:45 to 16 08 2018 - 17:45

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

workshop ‘Agroecology and Education: Socio-ecological resilience to climate change

12 08 2018 - 18:15 to 16 08 2018 - 18:15

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.