agenda

Masterclass biologische productie

01 12 2017 - 10:00 to 29 06 2018 - 17:00

<p>De masterclass biologische productie richt zich tot afgestudeerden land- of tuinbouw met minstens niveau bachelor. De cursus verbindt theorie en praktijk door op 7 sectorlocaties telkens een cruciaal thema binnen de biologische landbouw te belichten. De cursusdagen worden aangevuld met een praktijkstage van 20 dagen (tussen december 2017 en juni 2018) in een biobedrijf op maat van jouw interesse. Zo verzorg je een directe link met de praktijk.</p>

Wintercursus biologische melkgeiten

20 12 2017 - 10:30 to 31 01 2018 - 16:00

<p><em>Vorige winter werd voor de melkveehouders een voedingscursus biomelkveehouderij georganiseerd. Dit was een schot in de roos: niet enkel veel deelnemers, maar vooral een grote tevredenheid achteraf over de bruikbaarheid op het eigen bedrijf. Deze ervaring leidde tot het idee voor een gelijkaardig initiatief voor de geitenhouders, ook omdat er nogal wat nieuwe boeren zijn.</em></p>
<p>Wim Govaerts heeft een inhoudelijk programma opgemaakt en in samenspraak met Landwijzer een voorstel van data, locatie en prijs doorgegeven.</p>

5de Organic processing conference

16 01 2018 - 11:00 to 17 01 2018 - 18:00

Het 5de ‘Organic Processing Conference’ vindt plaats in Zwolle (Nederland) op 16 en 17 januari 2018. Verwerkers uit de biologische sector vanuit heel Europa krijgen de kans om markttrends en nieuwe concepten in de biologische sector te bediscussiëren. De pro’s en con’s van robotica en digitalisering, als ook de transparantie en integriteit in de toeleveringsketen zullen aan bod komen.

Save the date!

Meer gedetailleerde informatie volgt later.

 

18e Intenational Conference on Organic Fruit Growing

19 02 2018 - 08:00 to 21 02 2018 - 18:00

De volgende editie van de Ecofruit Conference zal plaats hebben van 19 tot 21 februari 2018 in Hohenheim, Duitsland. De oproep voor bijdragen zal gelanceerd worden in de zomer van 2017.

De conferentie heeft als doel Europese onderzoekers en adviseurs samen te brengen die werken rond thema’s relevant voor de biologische fruitproductie. Het geeft een gelegenheid om bevindingen met het oog op het verbeteren van het productie systeem te communiceren en te bediscussiëren.

De thema’s van de coferentie zijn:

ICA 2018: 20th International Conference on Agroforestry

27 02 2018 - 09:00 to 28 02 2018 - 18:00

De ICA 2018: 20th International Conference on Agroforestry heeft als doel om academische experten onderzoekers en PhD studenten samen te brengen om hun ervaringen uit te wisselen en onderzoeksresultaten rond alle aspecten van agroforestry te delen. Het congres biedt ook een uitgelezen interdiciplinair platform voor onderzoekers, en personen uit praktijk en onderwijs om de meest recente innovaties, trends en bezorgdheden als ook de praktische uitdagingen en praktijkoplossignen voor te stellen en te bespreken op het gebied van agroforestry.

2e International Symposium 'Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population'

12 08 2018 - 17:45 to 16 08 2018 - 17:45

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

workshop ‘Agroecology and Education: Socio-ecological resilience to climate change

12 08 2018 - 18:15 to 16 08 2018 - 18:15

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.