agenda

Biovelddag Inagro

27 06 2018 - 00:00

Tijdens een rondgang door het veld maakt u kennis met de diverse veldproeven en met de bedrijfsvoering op het proefbedrijf biologische landbouw. We sluiten af met een demonstratie van de ekoploeg die de voordelen van gereduceerde grondbewerking en ploegen combineert en een randenmaaier. Atelier Paysan stelt zijn werking inzake zelfbouw van machines voor. De biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders.

2nd International Workshop on “Organic farming and agro-ecology as a response to global challenges”

27 06 2018 - 09:00 to 29 06 2018 - 17:00

The Research Group on Organic Farming Italy (GRAB-IT) organizes the 2nd International Workshop on “Organic farming and agro-ecology as a response to global challenges” in Capri Island, near Naples, Italy on June 27-29, 2018.

Studiedag ILVO ‘Grasland: 50 tinten groen’

28 06 2018 - 13:30 to 16:30

<p>Een kwart miljoen hectare. Zoveel grasland ligt er in Vlaanderen in areaal.</p>
<p>Gras is hét belangrijkste voedergewas in Vlaanderen.  </p>
<p>De studiedag ‘Grasland: 50 tinten groen’ richt zich vooral op grasland op het veebedrijf.</p>

50 Tinten Grasland

28 06 2018 - 13:30 to 16:30

Grasland is met 248 000 ha het belangrijkste voedergewas in Vlaanderen maar ook talrijke andere functies komen regelmatig in beeld zoals bv. opbouw van organische stof voor behoud van de bodemvruchtbaarheid, het voorkomen van erosie en de koolstofopslag in het teken van het klimaat. Deze studienamiddag ‘Grasland: 50 tinten groen’ richt zich vooral op grasland op het veebedrijf.

De thema’s die op deze studienamiddag aan bod komen, zijn:

- Gras- en groenvoederonderzoek door A. De Vliegher (ILVO) in de periode 1981-2018

Lancering ‘SymBIOse’ en bezoekdag vlinderbloemigen

29 06 2018 - 09:30

Op 1 april 2018 is het Interreg-project ‘SymBIOse’ van start gegaan. Met partners in Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen gaan we aan de slag om de biologische sector in de grensoverschrijdende zone te versterken. Thema’s zijn de vruchtwisseling en teelttechniek van vlinderbloemigen en de grensoverschrijdende ontwikkeling van de productieketen.

Wervelexcursie naar Keizersrande bij Deventer (NL)

06 07 2018 - 00:00

Keizersrande is een uitstekend voorbeeld van ‘boeren in natuur’. Het gaat om een biologisch-dynamisch melkveebedrijf van een 80-tal runderen, dat tegelijk werkzaam is in waterbeheer in het overstromingsgebied van de IJssel en in natuurbeheer in Natura 2000-gebied, en hun dieren daarvoor inzetten. Ze gelden als één van de praktijkvoorbeelden van het project ‘Boeren voor Natuur’ van de Universiteit van Wageningen.

2e International Symposium 'Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population'

12 08 2018 - 17:45 to 16 08 2018 - 17:45

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

workshop ‘Agroecology and Education: Socio-ecological resilience to climate change

12 08 2018 - 18:15 to 16 08 2018 - 18:15

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

Scientific Congress 'Evolving agriculture and food - Perspectives in biodynamic research'

05 09 2018 - 09:00 to 08 09 2018 - 16:30

This new biannual conference will gather academics, scholars, PhD students, graduate students, farmer-researchers and action researchers from around the world to discuss the latest and most pressing issues in biodynamic agriculture, moreover discussing related fields such as agroecology and food and nutrition, dedicating significant attention also to new and alternative researching methods.

12th European Organic Congress: Organic on every table: Added value for farmers, consumers and society

25 09 2018 - 09:00 to 26 09 2018 - 18:00

This Congress will look at how stakeholders and policymakers can work together to improve the livelihoods of farmers and rural communities, while at the same time protecting the environment and human health. The focus will be on how to make the food and farming sector more resilient, so that it can better cope with mounting environmental and socioeconomic pressures of the coming decade.

6th International Conference on Organic Agriculture Sciences (ICOAS)

07 11 2018 - 09:00 to 09 11 2018 - 18:00

Het International Conference on Organic Agriculture and Society (ICOAS) 2018 heeft als doel geïnteresseerde personen samen te brengen rond de rol dat biologische landbouw kan spelen voor de maatschappij vandaag en in de toekomst. De nieuwste onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in de biologische landbouw in Central en Oost-Europese landen komen aanbod.De conferentie gaat door van 7 tot 9 november in Eisenstadt, Oostenrijk.

Abstract voor mondelinge presentaties en posters kunnen ingediend worden tot 1 juli 2018 voor thema’s als bijvoorbeeld

NJF Conference on Horticulture

10 06 2019 - 09:00 to 13 06 2019 - 17:15

Next NJF Conference on Horticulture will be in Tallinn, Estonia on June 10th -13th 2019.

The horticultural conference in Estonia in 2019 will be an excellent opportunity to present ongoing research and collaborations within a wide range of topics, It will also be a possibility to meet colleagues and find new partners for development of horticulture in a broad perspective.