agenda

Inspiratiecursus agro-ecologie

17 03 2017 - 10:00 to 19 05 2017 - 17:00

In 5 thematisch dagen biedt Landwijzer een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen. De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen. Er is ook telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.

4e NJF Organic conference: Organics for tomorrow’s food systems’

19 06 2017 - 13:00 to 21 06 2017 - 16:00

De 4e NJF conferentie rond onderzoek voor biologische landbouw "Organics for tomorrow’s food systems" gaat door van 19 tot 21 Juni, 2017, in Mikkeli, Finland.

De conferentie heeft als doel een platform te creëren voor de uitwisseling van de nieuwste onderzoeksresultaten en onderzoeksmethoden binnen de volgende onderwerpen: duurzame biologische productie, biologische voeding, welzijn en gezondheid van de mens, biologisch in onze samenleving en biologisch als het voedingssysteem van de toekomst.

Deadline voor indienen van abstracts 28 februari 2017.

19th Organic World Congress

09 11 2017 - 12:45 to 11 11 2017 - 12:45

Driejaarlijks heeft het Organic World Congress (OWC) plaats, het wereldwijd grootste en meest significantste treffen voor belanghebbende uit de biologische sector voor het bediscusiëren van de actualiteit van de dag en het wetenschappelijk onderzoek.

Het 19e OWC is opgebouwd rond vier conferentie tracks: Main Track, Farmers' Track, Scientific Track, and Marketing Track.