agenda

OrgaTrop 2017: Internatonal Conference on Organic Agriculture in the Tropics: State-of-the Art, Challenges and Opportunities

20 08 2017 - 08:00 to 24 08 2017 - 18:00

Er is een dringende behoefte aan meer onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, op biologische landbouwpraktijken in tropische gebieden en een betere verspreiding van bestaande kennis naar personen in de praktijk. Biologische landbouw in de tropen kent een aantal specifieke uitdagingen dat een gerichte conferentie verantwoord.

XV EAAE Congress “Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society”

29 08 2017 - 08:00 to 01 09 2017 - 05:00

Van 29 augustus tot 1 september 2017 vindt in Parma (Italië) het driejaarlijkse congres van de European Association of Agricultural Economists (EAAE) plaats. Het congres brengt academici, wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk samen om de nieuwste en dringende aspecten die de landbouw en de voedingsindustrie karakteriseren te ontleden vanuit een lokaal naar een internationaal perspectief. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de nieuwe en opkomende bezorgdheden voor de samenleving.

11th European Organic Congress: Transforming food & farming – Making it Happen

05 09 2017 - 08:00 to 07 09 2017 - 18:00

Het congres heeft als doel te kijken hoe stakeholder en beleidsmakers samen kunnen werken om de Europese Organic Vision 2030 te bereiken, met de lancering van een stappenplan. In de voorbije 2 jaar, heeft IFOAM EU proactief samen met de biologische beweging en gelijkgezinde groepen gezocht naar strategieën om bio in Europa verder te ontwikkelen.

Studiedag pluimveehouderij ILVO

12 09 2017 -
12:30 to 16:30

<p>ILVO nodigt zijn stakeholders uit op 12 september 2017 (namiddag). We presenteren de belangrijkste bevindingen uit ons pluimveeonderzoek.</p>
<p>Aan de hand van korte presentaties lichten we de belangrijkste bevindingen uit diverse onderzoeksprojecten toe.</p>
<p>Een gedetailleerd programma en info voor inschrijving volgt later. Deelname is gratis.</p>

Tech & Bio 2017

20 09 2017 - 10:00 to 21 09 2017 - 17:00

Op 20 en 21 september gaat opnieuw de grote bio-vakbeurs in openlucht in Valence (FR) door. 
Bioboeren kunnen aan een voordelig tarief meereizen met CCBT. Meer info volgt!

Congres 'Beter beheer van stikstof en onkruid in biologische systemen'

26 09 2017 - 09:00

 
De partners van de projecten AgriBio en ENBIO organiseren een conferentie over het beheer van stikstof en onkruid in biologische systemen in Péronne (FR). 
Meer info en het programma volgt nog. 

CriNglooP studienamiddag

05 10 2017 -
00:30 to 16:45

Op 5 oktober 2017 serveren de ILVO bodemkundige wetenschappers hun onderzoek rond bodemkwaliteit, werking van meststoffen, teeltsystemen, teeltsubstraten, …  tijdens de CriNglooP studienamiddag “Hoe relevant is BODEM- en NUTRIËNTENonderzoek voor wie aan de slag is met KLIMAAT en met ECOSYSTEEMDIENSTEN?: WAT we weten en HOE we meten”. Telkens leggen zij expliciet de link met klimaat en ecosysteemdiensten.

Programma

12u30

Eerste Agroecology Europe Forum: Fostering synergies between movements, science and practice

25 10 2017 - 09:00 to 27 10 2017 - 18:00

Van 25 tot 27 oktober 2017 vindt in Lyon (Frankrijk) het eerste Agroecology Europe Forum plaats met als algemeen thema: Fostering synergies between movements, science and practice!

7e internationale conferentie 'Food Systems: Design and Innovation'

26 10 2017 - 09:00 to 27 10 2017 - 17:00

Op 26 en 27 oktober 2017 gaat aan de Roma Tre University (Rome, Italië) de 7e internationale conferentie door rond 'Food Studies' met als speciale focus voor de 2017 editie: Food Systems: Design and Innovation. De conferentie geeft aandacht aan verschillende aspecten in de voedselproductie en -consumptie. Belangrijke bezorgdheden hierbij zijn: Hoe duurzaam is ons huidig voedselsysteem? Hoe kunnen we de publieke perceptie over voeding en eetpatronen verbeteren? Hoe sturen we de politiek en het beleid rond voedselsystemen?

Belangrijke thema's binnen het congres zijn:

19th Organic World Congress

09 11 2017 - 12:45 to 11 11 2017 - 12:45

Driejaarlijks heeft het Organic World Congress (OWC) plaats, het wereldwijd grootste en meest significantste treffen voor belanghebbende uit de biologische sector voor het bediscusiëren van de actualiteit van de dag en het wetenschappelijk onderzoek.

Het 19e OWC is opgebouwd rond vier conferentie tracks: Main Track, Farmers' Track, Scientific Track, and Marketing Track.

6de Belgian Agroecology Meeting – BAM 2017

14 11 2017 -
09:00 to 17:30

Op 14 november 2017 heeft voor de 6e keer de Belgian Agroecology Meeting plaats in Gembloux met als algemeen thema "From diversity of species to diversity of players". De conferentie wil de grote rol die diversiteit speelt doorheen de concipiëring en toepassing van agroecologie benadrukken.

Vier onderwerpen komen aan bod:

International symposium: Microbe assisted crop production: Opportunities, challenges and needs

04 12 2017 - 08:00 to 07 12 2017 - 18:00

Het symposium "Microbe-assisted crop production - opportunities, challenges and needs" (miCROPe 2017) omvat een brede waaier van aspecten van basiskennis over het begrijpen van plant-microbe interacties tot microbiële producten in plantaardige productie. Het symposium heeft als doel het samenbrengen van wetenschappers, industrie evenals de publieke en landbouwsector om samen recente ontwikkelingen en toekomstige opportuniteiten binnen het gebied te bespreken.

Topics:

5de Organic processing conference

16 01 2018 - 11:00 to 17 01 2018 - 18:00

Het 5de ‘Organic Processing Conference’ vindt plaats in Zwolle (Nederland) op 16 en 17 januari 2018. Verwerkers uit de biologische sector vanuit heel Europa krijgen de kans om markttrends en nieuwe concepten in de biologische sector te bediscussiëren. De pro’s en con’s van robotica en digitalisering, als ook de transparantie en integriteit in de toeleveringsketen zullen aan bod komen.

Save the date!

Meer gedetailleerde informatie volgt later.

 

18e Intenational Conference on Organic Fruit Growing

19 02 2018 - 08:00 to 21 02 2018 - 18:00

De volgende editie van de Ecofruit Conference zal plaats hebben van 19 tot 21 februari 2018 in Hohenheim, Duitsland. De oproep voor bijdragen zal gelanceerd worden in de zomer van 2017.

De conferentie heeft als doel Europese onderzoekers en adviseurs samen te brengen die werken rond thema’s relevant voor de biologische fruitproductie. Het geeft een gelegenheid om bevindingen met het oog op het verbeteren van het productie systeem te communiceren en te bediscussiëren.

De thema’s van de coferentie zijn:

ICA 2018: 20th International Conference on Agroforestry

27 02 2018 - 09:00 to 28 02 2018 - 18:00

De ICA 2018: 20th International Conference on Agroforestry heeft als doel om academische experten onderzoekers en PhD studenten samen te brengen om hun ervaringen uit te wisselen en onderzoeksresultaten rond alle aspecten van agroforestry te delen. Het congres biedt ook een uitgelezen interdiciplinair platform voor onderzoekers, en personen uit praktijk en onderwijs om de meest recente innovaties, trends en bezorgdheden als ook de praktische uitdagingen en praktijkoplossignen voor te stellen en te bespreken op het gebied van agroforestry.

2e International Symposium 'Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population'

12 08 2018 - 17:45 to 16 08 2018 - 17:45

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

workshop ‘Agroecology and Education: Socio-ecological resilience to climate change

12 08 2018 - 18:15 to 16 08 2018 - 18:15

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.