agenda

Inspiratiecursus agro-ecologie

17 03 2017 - 10:00 to 19 05 2017 - 17:00

In 5 thematisch dagen biedt Landwijzer een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen. De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen. Er is ook telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.

Opleidingsweek Agro-ecologie

08 05 2017 - 09:00 to 12 05 2017 - 13:00

Agrotopia nodigt Miguel Altieri uit voor een internationale opleidingsweek rond agroecologie van 8 tot 12 mei 2017.

Miguel Altieri is  professor Agroecologie aan de University of Berkeley in California in het department of Environmental Science, Policy and Management. Hij doceert agroecology, agroforestry en stadslandbouw. Hij is auteur van meer dan 230 publicaties, en talloze boeken incl. ‘Agroecology: The science of sustainable agriculture’, voor het eerst gepubiceerd in 1987.

Conferentie 'Agroecology : past, present, future'

08 05 2017 -
19:30 to 22:00

Agrotopia nodigt Miguel Altieri uit voor een internationale opleidingsweek rond agroecologie van 8 tot 12 mei 2017. Om dit uitzonderlijk bezoek aan België open te stellen voor een ruimer publiek organiseert Agrotopia op maandag 8 mei 2017 @Golf de Naxhele een conferentie met als onderwerp ‘Agroecology: Past, Present, Future’ .

Gewasbescherming in bio en gangbare IPM land- en tuinbouw : nu en in de toekomst

16 05 2017 -
12:15 to 17:00

Op deze studienamiddag wordt dieper ingegaan op een nog steeds heel actueel thema. Hoe kunnen we een groeiende wereldbevolking voeden met voldoende, kwalitatief, betaalbaar en veilig voedsel en dit met een zo laag mogelijke negatieve impact op mens, dier en milieu? Duurzame voedselproductie is hierop het antwoord.  De weg naar duurzaamheid is echter nog niet ten einde. Hoe wordt dit momenteel wat gewasbescherming betreft concreet ingevuld in de gangbare en biologische land- en tuinbouw en wat zijn de toekomstperspectieven?

4e NJF Organic conference: Organics for tomorrow’s food systems’

19 06 2017 - 13:00 to 21 06 2017 - 16:00

De 4e NJF conferentie rond onderzoek voor biologische landbouw "Organics for tomorrow’s food systems" gaat door van 19 tot 21 Juni, 2017, in Mikkeli, Finland.

De conferentie heeft als doel een platform te creëren voor de uitwisseling van de nieuwste onderzoeksresultaten en onderzoeksmethoden binnen de volgende onderwerpen: duurzame biologische productie, biologische voeding, welzijn en gezondheid van de mens, biologisch in onze samenleving en biologisch als het voedingssysteem van de toekomst.

Nieuwe deadline voor indienen van abstracts 31 maart 2017!

VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes

20 06 2017 - 09:30 to 23 06 2017 - 17:00

University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences en de International Society for Horticultural Science (ISHS) nodigen onderzoekers, producenten, adviseurs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit voor het bijwonen van het “VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes” in Maribor, Slovenië van 20 tot 23 June 2017.

Symposium sessies:

•             Production systems and quality of V&P,

•             Organic vegetable and potatoes production,

Summer School agroecologie en veehouderij

26 06 2017 - 08:00 to 29 06 2017 - 19:15

Interesse in agroecology systemen? En specifiek in veehouderij aspecten? Deze 4-daagse summer school biedt professionals en PhD’ers de mogelijkheid om in een relatief korte periode veel kennis en vaardigheden op te doen. Agroecology wordt steeds bekender als een duurzame oplossing voor de toekomst. Maatschappelijke en milieuvraagstukken omtrent veehouderij geven aanleiding tot het anders organiseren van de veehouderij. Deze Summer School bekijkt agroecology vanuit een Europees perspectief.

Dit is een Engelstalig programma.

9e Global Summit on Agriculture & Horticulture

10 08 2017 - 08:00 to 11 08 2017 - 19:30

Van 10 tot 11 augustus 2017 gaat in Beijing (China) de 9e Grobal Summit met als thema “To Create and Disseminate the Knowledge of Agriculture & Horticulture”. Tijdens de conferentie wordt er tijdens een de tracks gefocust op biologische landbouw.  In deze track wil men onderzoekers samenbrengen om de laatste onderzoeksontwikkelingen in de context van biologische landbouw te exploreren.

Thema’s binnen deze track zijn:

OrgaTrop 2017: Internatonal Conference on Organic Agriculture in the Tropics: State-of-the Art, Challenges and Opportunities

20 08 2017 - 08:00 to 24 08 2017 - 18:00

Er is een dringende behoefte aan meer onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, op biologische landbouwpraktijken in tropische gebieden en een betere verspreiding van bestaande kennis naar personen in de praktijk. Biologische landbouw in de tropen kent een aantal specifieke uitdagingen dat een gerichte conferentie verantwoord.

Tech & Bio 2017

20 09 2017 - 10:00 to 21 09 2017 - 17:00

Op 20 en 21 september gaat opnieuw de grote bio-vakbeurs in openlucht in Valence (FR) door. 
Bioboeren kunnen aan een voordelig tarief meereizen met CCBT. Meer info volgt!

Congres 'Beter beheer van stikstof en onkruid in biologische systemen'

26 09 2017 - 09:00

 
De partners van de projecten AgriBio en ENBIO organiseren een conferentie over het beheer van stikstof en onkruid in biologische systemen in Péronne (FR). 
Meer info en het programma volgt nog. 

7e internationale conferentie 'Food Systems: Design and Innovation'

26 10 2017 - 09:00 to 27 10 2017 - 17:00

Op 26 en 27 oktober 2017 gaat aan de Roma Tre University (Rome, Italië) de 7e internationale conferentie door rond 'Food Studies' met als speciale focus voor de 2017 editie: Food Systems: Design and Innovation. De conferentie geeft aandacht aan verschillende aspecten in de voedselproductie- en voedselconsumptie. Belangrijke bezorgdheden hierbij zijn: Hoe duurzaam is ons huidig voedselsysteem? Hoe kunnen we de publieke perceptie over voeding en eetpatronen verbeteren? Hoe sturen we de politiek en het beleid rond voedselsystemen?

19th Organic World Congress

09 11 2017 - 12:45 to 11 11 2017 - 12:45

Driejaarlijks heeft het Organic World Congress (OWC) plaats, het wereldwijd grootste en meest significantste treffen voor belanghebbende uit de biologische sector voor het bediscusiëren van de actualiteit van de dag en het wetenschappelijk onderzoek.

Het 19e OWC is opgebouwd rond vier conferentie tracks: Main Track, Farmers' Track, Scientific Track, and Marketing Track.

International symposium: Microbe assisted crop production: Opportunities, challenges and needs

04 12 2017 - 08:00 to 07 12 2017 - 18:00

Het symposium "Microbe-assisted crop production - opportunities, challenges and needs" (miCROPe 2017) omvat een brede waaier van aspecten van basiskennis over het begrijpen van plant-microbe interacties tot microbiële producten in plantaardige productie. Het symposium heeft als doel het samenbrengen van wetenschappers, industrie evenals de publieke en landbouwsector om samen recente ontwikkelingen en toekomstige opportuniteiten binnen het gebied te bespreken.

Topics:

18e Intenational Conference on Organic Fruit Growing

19 02 2018 - 08:00 to 21 02 2018 - 18:00

De volgende editie van de Ecofruit Conference zal plaats hebben van 19 tot 21 februari 2018 in Hohenheim, Duitsland. De oproep voor bijdragen zal gelanceerd worden in de zomer van 2017.

De conferentie heeft als doel Europese onderzoekers en adviseurs samen te brengen die werken rond thema’s relevant voor de biologische fruitproductie. Het geeft een gelegenheid om bevindingen met het oog op het verbeteren van het productie systeem te communiceren en te bediscussiëren.

De thema’s van de coferentie zijn:

2e International Symposium 'Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population'

12 08 2018 - 17:45 to 16 08 2018 - 17:45

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

workshop ‘Agroecology and Education: Socio-ecological resilience to climate change

12 08 2018 - 18:15 to 16 08 2018 - 18:15

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.