Startdag 5-daagse (maart-mei) Inspiratiecursus Agro-Ecologie

23 03 2018 - 10:00

<p>In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.</p>
<p>De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen. Er is telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.</p>
<p>insp2De cursus geeft een duidelijk beeld op de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. Dit onder deskundige begeleiding van de bezochte bedrijfsleiders en van de ervaren hoofddocenten van de Landwijzer-opleiding.</p>
<p>In het voorjaar van 2018 gaat de cursus door op:</p>
<p>VR 23/03 - VR 06/04 - VR 20/04 - VR 04/05 – VR 18/05</p>
<p>Meer info op <a href="http://www.landwijzer.be/agenda/567-inspiratiecursus-agro-ecologie">http...
<p> </p>

Locatie: 
Organisator: 
Landwijzer
Website: 
Contactgegevens: