NOBL-bericht: Juli - Augustus

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek in 2016 onder de aandacht.

Veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

TP Organics gaat op zoek naar beloftevolle innovaties in de biosector

Innovatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de biologische landbouw. Door de lancering van een oproep tot innovaties (Call for Innovations) nodigt TP Organics landbouwers, onderzoekers, en bedrijven uit de biologische en andere sectoren uit om hun innovatieve oplossingen voor een van volgende behoeften van de biologische sector voor te stellen:

  1. Innovation for animal health and welfare in organic production systems 
  1. Increasing productivity and quality in organic arable farming 
  1. Improving the transparency of the organic value chain 

Indienen van je innovatieve oplossing kan tot 12 september 2016. De indieners van de beste oplossingen krijgen de kans om hun innovatie voor te stellen op de tweede editie van de Organic Innovation Days op 6 december 2016 in Brussels.

Meer…

Proceedings 2016 Organic Agriculture Research Symposium online beschikbaar

Op 20 januari 2016 ging in Pacific Grove (California) het 2016 Organic Agriculture Research Symposium (OARS) door. De meeste van de workshops en de keynote presentaties werden gelive-streamed en zijn online beschikbaar op eOrganic YouTube channel.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw 2016

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

  • Alternatieve verdienmodellen
  • Smart Farming
  • Klimaatmitigatie

Deze oproep richt zich uitsluitend naar organisaties en instellingen zonder commerciële doeleinden. Om demonstratieprojecten uit te voeren moet een vereniging erkend zijn als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw.

De uiterste indieningsdatum is ten laatste vrijdag 23 september 2016 (= postdatum 23 september 2016).

Meer…

Subsidieoproep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met de subsidieoproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wil viceminister-president Homans organisaties aanzetten om mvo op een structurele manier in de organisatie op te nemen. Dit is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediaren. De nadruk ligt op projecten die een brede impact (kunnen) hebben.

Meer…

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert oproep voor onderzoek

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Contractueel Onderzoek.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

Meer…

Opportuniteiten voor bio in het Europese H2020 programma

De deadline voor het indienen van voorstellen voor projecten binnen het Europese H2020 werkprogramma 2016 is verstreken. Maar ook voor het Horizon 2020 Work Programme 2017 zijn nog verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Twee topic zijn specifiek gericht op de biologische landbouw:

  • SFS 7-2016-2017 Organic Breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors
  • SFS 8 -2017 Organic Inputs – Contentious inputs in organic farming

TP Organics maakte een lijst van de calls interessant voor biologische landbouw. Onderzoekers uit Vlaanderen met interesse in deze topics kunnen contact opnemen met CCBT (Carmen Landuyt) of NOBL (Lieve De Cock)

Meer...

 

Agenda

Workshop Europees project IMPRO, 9 september 2016, Brussel

Het IMPRO (Impact matrix analyse en kosten-baten berekeningen om het management met betrekking tot diergezondheid te verbeteren op biologische melkveebedrijven) projectteam  organiseert op 9 september 2016 in Brussel een afsluitende workshop. Het project heeft als doel strategieën en instrumenten te ontwikkelen om de diergezondheid in biologische melkveehouderij te verbeteren en dichter te brengen bij de verwachtingen van de consumenten.

Meer…

2e CORE Organic Research Seminar, 18 oktober 2016, Bucharest (Roemenië)

Op 18 oktober 2016 stellen 14 CORE Organic projecten hun resultaten voor tijdens een COREOrganic onderzoeksseminarie in Bucharest (Roemenië). Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de lessons learned op het gebied van de generatie van kennis en het verspreiden van kennis. Er is ook mogelijkheid tot netwerken met het oog op toekomstige onderzoekssamenwerkingen.

Meer…

19th Organic World Congress , 9-11 november 2017, New Dehli (India)

Driejaarlijks heeft het Organic World Congress (OWC), het wereldwijd grootste en meest significantste treffen voor belanghebbende uit de biologische sector voor het bediscussiëren van de actualiteit van de dag in de sector en het wetenschappelijk onderzoek.

Het 19e OWC is opgebouwd rond vier conferentie tracks: Main Track, Farmers' Track, Scientific Track, and Marketing Track.

Deadline voor indienen van abstracts is 30 September 2016!

Meer...

FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow’s Nutrition & Food Systems, 12-13 oktober 2016, Brussel

Op 12 en 13 oktober 2016 presenteert de  Europese Commissie zijn FOOD 2030 research and innovation policy stocktaking exercise.  FOOD 2030 wil onderzoeken wat nodig is om ons voedselsysteem te transformeren voor de toekomst en hierbij duurzaam, veerkrachtig, competitief, divers, verantwoordelijk en performant te zijn en te voorzien in beschikbare, gezonde en duurzame voeding en diëten voor iedereen.

Registratie is mogelijk tot 15 September 2016.

Meer…

5e Belgian Agroecology Meeting, 20 september 2016, Gent

De 5e Belgian Agroecology Meeting (BAM2016) wordt die dit jaar door ILVO en UGent georganiseerd. Deze conferentie vindt plaats op 20 september 2016 in Gent, onder de naam “Bridging gaps between principles & practices in agro-ecology”.

Een ruim assortiment van agronomische, ecologische, plant- en dierkundige, economische, sociale, wetgevende en beleidsaspecten gerelateerd aan agro-ecologie komt aan bod.

Het doel van deze dag is om bruggen te slaan tussen principes en praktijk, tussen subsystemen van het agro-ecosysteem, en vooral om onderzoek en kennis inzake agro-ecologie in België samen te brengen.

Meer...

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda