Officiële aftrap Interreg-project Leve(n)de Bodem

28 03 2017 - 13:30 to 15:30

De bodem vormt de basis voor onze voedselproductie en is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering (via de opslag van CO2 in de bodem en gewassen).
Het grensoverschrijdende Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil agrarische ondernemers ondersteunen in de aandacht voor een optimale bodemkwaliteit. Het project zet kennispendelaars in voor de individuele begeleiding op perceelsniveau en faciliteert de werking van ondernemersgroepen rond het thema bodem. Daarnaast creëert het project ook een platform voor demonstraties van de nieuwste ontwikkelingen in bodemmechanisatie, met aandacht voor de bodem.
Ben je als agrarisch ondernemer, als onderzoeker, beleidsmaker of in een andere hoedanigheid betrokken bij de bodem? Graag nodigen wij je uit op de aftrap van het Interreg-project Leve(n)de Bodem, waar enkele nieuwe ontwikkelingen centraal staan. 

 Programma?
13.30 u - 14.00 u
    Verwelkoming
    Voorstelling 'bodem-IDee'
    Voorstelling team van kennispendelaars
14.00 u - 15.30 u: Demonstraties
    Gebruik van drones in de land- en tuinbouw
    De gewasstand monitoren via drones maakt het mogelijk om precisieopdrachten aan te sturen. Zo wordt de nutriëntenvoorziening voor het gewas tot in detail geoptimaliseerd en blijven de verliezen naar de bodem tot een minimum beperkt.
    Bandenspanning
    Bij elke bodembewerking oefenen de banden druk uit op de bodem. Een techniek om de bandenspanning van de tractor/trekker aan te passen stemt de druk op de bodem af op de omstandigheden. Dat is gunstig voor de bodemstructuur, waardoor verdichting, pleksgewijze groeiachterstand en een slechte ontwatering vermeden worden. 
    Vaste rijpaden/ breedspoortrekker
    Door de ontwikkeling van navigatiesystemen is het mogelijk om gebruik te maken van vaste rijpaden. Bij zo'n teeltsysteem wordt slechts een beperkt deel van de oppervlakte bereden, met voordelen naar opbrengst en naar bodemkwaliteit.
    Organische stof en inwerken van groenbedekkers
    Groenbedekkers zijn een van de mogelijkheden om het organisch stofgehalte van de bodem te verhogen. Een correcte manier van inwerken is van groot belang om de groenbedekker maximaal te laten renderen. Afhankelijk van het type groenbedekker zal de methode en het tijdstip van inwerken het rendement bepalen. 
 
Inschrijven?
Deelname is gratis.
Inschrijven is verplicht en doe je via dit online inschrijvingsformulier.

Locatie: 
Proefbedrijf biologische landbouw InagroGabriëlstraat 118800 Rumbeke-Beitem
Organisator: 
Website: 
http://levendebodem.eu/
Contactgegevens: 
Vlaanderen: Bram Van Nevel, Inagro, bram.vannevel@inagro.be, 051 27 33 47 Nederland: Wico Dieleman, ZLTO, wico.dieleman@zlto.nl, +31 6 505 284 80