NOBL-bericht: Juni 2017

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Zes nieuwe CCBT-projecten van start

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in bio zullen onder andere werken rond organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender. Deze kleinschalige praktijkgerichte projecten kaderen in de jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek voor de biologische landbouw.

Meer…

 

Prodiva – Meerjarige gewassen en groenbemesters belangrijk in onkruidbeheersing

Diversificatie in gewasrotatie is belangrijk in het onderbreken van de levenscyclus van schadelijke onkruiden.  Meerjarige en N-fixerende gewassen geschikt voor maaien kunnen onkruidzaadbanken uitputten en de verspreiding van sommige meerjarige onkruiden verhinderen.  Groenbemesters onderdrukken de onkruidgroei na de oogst en houden nutriënten in de wortelzone vast. Terwijl de voordelen voor nutriëntenbeheer goed gedocumenteerd zijn, zijn de effecten op onkruiden minder geverifieerd en hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring. Met het COREOrganic plus project PRODIVA willen onderzoeker meer bewijs leveren voor de voordelige effecten van meerjarige gewassen en groenbemesters in de teeltrotatie voor het onderdrukken van onkruiden.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

TP Organics: 2017 Call for Organic Innovations

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw opzoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor een van de onderstaande noden van de biologische sector kunnen hun project voorstellen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017 en hun innovatie in de spotlights plaatsen:

  • Verbeteren van bodemkwaliteit in de biologische akkerbouw
  • Passende en robuuste veehouderijsystemen
  • Innovatie voor duurzame diëten

De indieners van de beste innovatieve oplossing krijgen de gelegenheid om hun innovatie voor te stellen op de derde editie van de Organic Innovation Days  die doorgaan van 15 tot 17 november 2017 in Brussel.

Meer...

 

Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw, oproep 2017

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

  • diversificatie en kwaliteitsverhoging (thema 1)
  • waterkwaliteit en duurzaam watergebruik (thema 2)

De aanvraag van het demonstratieproject gebeurt via de aanvraagformulieren die terug te vinden zijn op de website www.vlaanderen.be/landbouw/demo onder ‘Oproep 2017’. De projectaanvragen moeten ten laatste op vrijdag 25 augustus 2017 (= postdatum 25 augustus 2017) aangetekend verstuurd worden.

Meer...

 

Bio-onderzoek wereldwijd

 

Agenda

De oproep voor het indienen van abstracts voor een mondelinge bijdrage of een workshop tijdens de conferentie is open tot 30 juni 2017

Deadline voor registratie en indienen van abstract voor mondelinge en posterpresentaties: 30 juni 2017

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda