Vlaamse biosector blijft ook in 2016 groeien

Begin juli stelde de Vlaamse overheid zijn jaarlijkse biorapport voor. Hieruit blijkt dat ook in 2016 de biologische sector zijn groei in Vlaanderen doorzet. Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven steeg van 370 naar 430 bedrijven terwijl het areaal een forse toename kent met 30%, van 5343 hectare naar 6960 hectare. Deze stijging is in grote mate toe te schrijven aan een groep van 12 omschakelende melkveehouders. Vanaf eind 2017 wordt een verdubbeling van de bio-melkproductie verwacht. Biolandbouwbedrijven zijn voornamelijk gespecialiseerd in groenten in openlucht (31%), akkerbouw en dierlijke productie (elk 17%) en fruitteelt (14%).

Niet alleen het aantal biolandbouwers zit in de lift, ook het aantal andere marktdeelnemers zoals bereiders, verdelers, verkooppunten en importeurs stijgt met 10%. De tussenketen telt nu 906 bedrijven. De verwerking en distributie van bioproducten neemt een steeds prominentere plaats in de keten in.

De Belgische biomarkt groeide vorig jaar opnieuw met dubbele cijfers. De totale bestedingen in 2016 van biologische producten bedroegen 586 miljoen euro, een stijging met 12%. De groei was het sterkst in het zuiden van het land. Vlaanderen bleef met een stijging van 7% iets achter op het marktgemiddelde. Het totale aantal biokopers steeg tot een niveau van 93% van alle kopers.

Het marktaandeel van bioproducten groeide ook verder door. Binnen de verse voeding is het bioaandeel in België gestegen van 2,7 naar 3,0%. De grootste groeiers waren de bio-aardappelen en de bio-eieren. Biologische versproducten zijn gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten en dit prijsverschil blijft nagenoeg stabiel over de jaren heen. Voor brood, vlees en kip was de bioversie gevoelig duurder dan de gangbare variant. Voor biomelk werd het prijsverschil kleiner.

De gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel van amper 1%. De alleenstaanden, zowel oud als jong, hebben het hoogste bioaandeel van 4 à 6%. De groeiers binnen de biomarkt op lange termijn zijn de tweeverdieners en de welgestelde gezinnen met kinderen. De klassieke supermarkt blijft het grootste biokanaal met een aandeel van 41,5% in de totale verkopen van biologische producten. Op de tweede plaats volgt het gespecialiseerde kanaal (speciaalzaak/natuurvoeding/overige algemene voeding waaronder ook Bioplanet) met een aandeel van zo’n 31%. De hard discount blijft een kleine speler op de biomarkt maar groeit wel sterk van 5,5% naar 9,4%.  

Het volledige biorapport vind je hier.

Bron: Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid