Focusgroep ‘Mixed farming systems’ stelt zijn eindrapport voor

In 2015 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over gemengde landbouwsystemen. De focusgroep, 20 geselecteerde experten vanuit verschillende achtergrond (zowel wetenschappers als boeren als adviseurs), kreeg als opdracht mee:

  • voorbeelden te beschrijven en te vergelijken van verschillende vee/plant combinaties zowel op bedrijfs- als op territoriaal niveau. Voorbeelden geven van verschillende gemengde landbouwsystemen andere dan vee/gewassensystemen.
  • Waar relevant en mogelijk, de ecologische, economische en sociale effecten geproduceerd door de (her)-binnenbrengen van gemengde systemen in gespecialiseerde bedrijven/gebieden beschrijven. 
  • Analyseren van gevallen van re-introductie van gemengde landbouw op bedrijfs- en/of landschap/territoriale niveau: wat maakte het mogelijk? Wat heeft het proces gestopt? Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden?
  • Identificeren van de resterende behoeften voor onderzoek en innovatie en ideeën voor operationele groepen en andere innovatieve projecten

Het eindverslag is nu online beschikbaar. Het verslag kijkt naar succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen op bedrijfs- en op regionaal niveau in heel Europa. De cases omvatten zowel voorbeelden uit de gangbare landbouw als voorbeelden uit de biologische en biodynamische landbouw in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland, Servië, Slovenië en Denemarken. Het verslag onderstreept de voornaamste belemmeringen en de kansen voor de ontwikkeling van gemengde landbouwsystemen en technische en/of organisatorische oplossingen om duurzame gemengde systemen mogelijk te maken. Het eindverslag bevat ook aanbevelingen voor verder onderzoek met betrekking tot de gemengde landbouwsystemen. Deze hebben betrekking op de nood aan het ontwikkelen van kennisuitwisseling, het bevorderen van samenwerking tussen gespecialiseerde bedrijven en andere actoren voor het voorzien van ecosysteemdiensten op regionaal niveau en het beschouwen en het valideren van de gemende bedrijven geproduceerde ‘gemengde voedselmand’.

Het eindrapport en meer informatie en verslagen van de focusgroep vind je hier.