FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert onderzoeksoproep 2018

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische en vrije onderzoeksprojecten voor het jaar 2018 zijn nu beschikbaar op www.health.belgium.be/contractueelonderzoek.

Alle informatie is terug te vinden onder de rubriek "openstaande oproepen".  

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RF-intentieverklaringen is maandag 11 september 2016 om middernacht.

Fase 2: de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RF-projectvoorstellen voor de geselecteerde projecten is vrijdag 23 februari 2018 om middernacht.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu