50 Tinten Grasland

28 06 2018 - 13:30 to 16:30

Grasland is met 248 000 ha het belangrijkste voedergewas in Vlaanderen maar ook talrijke andere functies komen regelmatig in beeld zoals bv. opbouw van organische stof voor behoud van de bodemvruchtbaarheid, het voorkomen van erosie en de koolstofopslag in het teken van het klimaat. Deze studienamiddag ‘Grasland: 50 tinten groen’ richt zich vooral op grasland op het veebedrijf.

De thema’s die op deze studienamiddag aan bod komen, zijn:

- Gras- en groenvoederonderzoek door A. De Vliegher (ILVO) in de periode 1981-2018

- Wat is het productiepotentieel van grasland en andere groenvoeders in een high output systeem en hoe gaan wij om met beperkingen? (D. Reheul – UGent)

- Grasland en organisch stofbeheer op melkveebedrijven. (N. Van Eekeren – Louis BOLK Instituut, NL)

- Grasland binnen het beleid in Vlaanderen. (G. Rombouts – Departement Landbouw en Visserij)

- Flash presentaties van onderzoeksprojecten i.v.m. grasland op ILVO - Plant

Deze studienamiddag wordt afgesloten met een panelgesprek en een receptie ter ere van de pensionering van Alex De Vliegher.

Locatie: 
ILVO, Caritasstraat 39, Melle