SUREVEG – Strokenteelt en gecomposteerde plantaardige reststromen als nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten

De stijgende vraag naar biologisch geteelde groenten vereist een verdere optimalisatie van de huidige biologische teeltsystemen, met nog meer aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Daarom gaat dit jaar het nieuwe, Europese samenwerkingsverband SUREVEG van start. Met dit project zullen nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten worden ontwikkeld met oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. Daarvoor ligt de focus op strokenteelt en op het gebruik van plantaardige reststromen als bodemverbeteraar en als meststof.

CORE Organic Cofund project SUREVEG

De nieuw ontwikkelde teeltsystemen moeten een grotere veerkracht en een hogere biodiversiteit hebben, waarbij bedrijfseigen of lokale reststromen als voedingsstof gerecycleerd worden en waarbij de koolstofopslag in de bodem verhoogd wordt. Om dat te bereiken is ruimte in het project voorzien voor het ontwikkelen en uittesten van: 

  • strokenteeltsystemen in verschillende Europese landen;
  • bodemverbeteraars en meststoffen afkomstig van behandelde biologische plantaardige reststromen (bv. compostering);
  • “slimme” technologieën en systemen om strokenteelt efficiënt te beheren.

Input van landbouwers is belangrijk

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe teeltsystemen beantwoorden aan de lokale noden en beperkingen, steunt het project in sterke mate op de input van lokale biologische landbouwers. kunnen Via een korte enquête (terug te sturen naar joran.barbry@inagro.be) wordt naar de mening van landbouwers met of zonder ervaring in strokenteelt gepolst. Aan de hand van de uitgeteste teeltsystemen en van de input van landbouwers doorheen Europa zal een database opgesteld worden. Deze database zal teelteigenschappen en adviezen bij het implementeren van strokenteelt bevatten met onder meer geschikte soortenkeuze, ontwerpen van systemen en recepten voor bodemverbeteraars en meststoffen. 

Inagro en ILVO als Vlaamse partners

Partners uit zeven Europese landen werken samen aan dit project. België wordt vertegenwoordigd door Inagro en ILVO. ILVO staat onder meer in voor de receptuur bij behandeling en aanwending van de plantaardige reststromen en voor de analyses op bodem en gewas (nutriënten, organische stof, wortelontwikkeling en bodemleven). Op het biologisch proefbedrijf van Inagro worden verschillende bodemverbeteraars en meststoffen uitgetest in combinatie met een proef om de strokenteelt van prei en knolselder te evalueren. Bij die proef worden onder meer de ziekte- en plaagdruk bij de verschillende teeltsystemen en de verschillen in bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit opgevolgd.

Nieuwe teeltsystemen met positieve invloed op productiviteit, milieu en biodiversiteit

Door het gebruik van strokenteelt en de recyclage van plantaardige reststromen zal het nieuw ontwikkelde teeltsysteem minder afhankelijk zijn van de input van biopesticiden en van niet-biologische (dierlijke) meststoffen. Daarenboven verwachten we positieve effecten op de biodiversiteit in het landschap en zowel op de bodem- als op de waterkwaliteit. Tegelijkertijd willen we de productiviteit van de biologische groenteteeltsystemen verbeteren.

Het SUREVEG-project wordt gefinancierd binnen het programma H2020 ERA-net, CORE Organic Cofund en met medefinanciering door de Europese Commissie. Het project is gestart op 1 maart 2018 en loopt nog tot 28 februari 2021.

Meer informatie over het project?