Nieuwe Vlaamse oproep voor onderzoeksprojecten biolandbouw

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceerde vandaag een oproep voor de indiening van projectvoorstellen ‘onderzoek biologische landbouw’ rond één van de volgende thema’s:

  1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;
  2. Relaties tussen diergezondheid en -welzijn, opfok en rantsoenen en inrichting van buitenloop bij de varkens- en geitenhouderij;
  3. Nutriëntendynamieken in relatie tot de voedingsbehoeften van het gewas, het bodemleven en de bodemsamenstelling, om een optimale opbrengst te realiseren, met minimale verliezen naar het milieu.

De thema’s van deze oproep situeren zich in de “Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022” van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema ”Robuuste biologische productiesystemen”.

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2018” wordt een totaalbudget gereserveerd van 300.000 euro met een maximum steunbudget van 150.000 euro per project.

Projecten kunnen ten vroegste starten 24 februari 2019 en ten laatste op 28 februari 2020. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

Deadline voor indienen van projecten is 10 december 2018!

Alle details in verband met de thema’s van de oproep en de indieningsvoorwaarden vind je op de website www.vlaanderen.be/landbouw/bio, onder: Vlaamse oproep 2018 onderzoeksprojecten bio.