SLOTEVENT: Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie

23 02 2017 - 09:00 to 13:30

Waar en hoe komt agro-ecologie voor in het brede vormingsaanbod voor land- en tuinbouw?

Hoe kunnen we meer agro-ecologie in de vorming voor land- en tuinbouwers krijgen?

Moet agro-ecologie verweven worden in het hele vormingsaanbod of slechts in enkele volwaardige agro-ecologie opleidingen?

Draagt u, als expert in kennisdeling, beleid, of landbouw, ook graag uw steentje bij aan de beleidsaanbevelingen?

Programma

09u00: Ontvangst door Jan Kielemoes (Afdelingshoofd, afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Departement Leefmilieu, Natuur & Energie. Opdrachtgever van het project)

09u30: Voorstelling resultaten en beleidsaanbevelingen (Lies Debruyne en Laure Triste, ILVO)

10u30: Pauze

10u45: Workshop beleidsaanbevelingen. We nemen onze beleids- aanbevelingen samen met u onder de loep, om tot een gedragen, gevalideerde set van concrete aanbevelingen te komen als eindresultaat van het project.

12u00: Plenaire terugkoppeling van de resultaten van de workshop

12u30: Broodjeslunch

Inschrijven vóór 15 februari 2017 via deze link

Dit slotevent kadert in het project “Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw: doorlichting van actoren, aanbod, omkadering en aanbevelingen voor het beleid” 

Locatie: 
Zaal Ned Kahn, Zebrastraat NV, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Organisator: 
ILVO