Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw 2017

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

  • diversificatie en kwaliteitsverhoging (thema 1)
  • waterkwaliteit en duurzaam watergebruik (thema 2)

De aanvraag van het demonstratieproject gebeurt via de aanvraagformulieren die terug te vinden zijn op de website www.vlaanderen.be/landbouw/demo onder ‘Oproep 2017’. De projectaanvragen moeten ten laatste op vrijdag 25 augustus 2017 (= postdatum 25 augustus 2017) aangetekend verstuurd worden in twee losbladige exemplaren en in één digitaal exemplaar naar:

Vlaamse overheid
Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel

Het digitale exemplaar moet worden verstuurd naar: Demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be

De duur van de uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en kan ten vroegste ingaan op 1 januari 2018 en ten laatste op 1 juli 2018. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2020.

Deze oproep richt zich uitsluitend naar organisaties en instellingen zonder commerciële doeleinden. Om demonstratieprojecten uit te voeren, moet de vereniging erkend zijn als centrum voor sensibilisering van een meer duurzame landbouw.

Meer informatie over de doelstelling, thema’s en praktische informatie vind je hier.

Bron: Departement Landbouw en Visserij