Bodemgezondheidsstrategie voor de beheersing van bodemgebonden ziekten

Bodemgebonden ziektes, zoals de schimmels Fusarium spp., Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani en de plant parasitaire nematoden Meloidogyne spp. en Globodera spp. zijn moeilijk te beheersen en vormen daarom een grote bedreiging voor de landbouw wereldwijd. Hoe kunnen we deze bodemgebonden ziektes onderdrukken in groenten en akkerbouwgewassen? Hoe kunnen we de kruisbestuiving bevorderen tussen verschillende gewassen en landbouwsystemen?

Op bovenstaande vragen werd er getracht een antwoord te formuleren door de EIP-AGRI-focus groep “IPM soilborne diseases” bestaande uit 20 experts ((bio)boeren, wetenschappers en beleidsadviseurs) uit verschillende Europese landen. De focusgroep werd opgestart in november 2014 en kwam in oktober 2015 met conclusies en aanbevelingen aan de hand van 10 mini-papers en een eindrapport.

De voorgestelde bodemgezondheidsstrategie werd ook samengevat in een leuke infograpic (Figuur 1). Deze bodemgezondheidsstrategie omvat verschillende principes die voor onze biolandbouw de belangrijkste tot enige tools zijn voor de beheersing van bodemgebonden ziektes:  

  • Preventie
  • Monitoring
  • Het gebruik van compost of ander organisch materiaal
  • Gewasrotatie
  • Biofumigatie
  • Het gebruik van biocontrole organismen
  • Enting

Twee Belgische experts waren lid van de focusgroep: Soraya França (Biobest) en Jane Debode (ILVO). De bevindingen en aanbevelingen van de focusgroep werden reeds door hen op nationaal vlak gecommuniceerd op de CriNglooP studiedag op 8 oktober 2015 in ILVO en via de Biobest nieuwsbrief.

Contactpersoon voor meer informatie: jane.debode@ilvo.vlaanderen.be