Aankondiging eerste call 2016 Sustainable animal production (SUsAN eranet)

In januari 2016 werd de eerste call voor transnationale onderzoeksprojecten van het EraNET Sustainable Animal Production (SusAn) gelanceerd. De deadline voor het indienen van preproposals is 29 maart 2016!

37 organisaties uit 23 landen voorzien 17 MEUR voor het steunen van onderzoeksprojecten. Dit bedrag wordt door de Europese Comissie aangevuld met 4 MEUR (EU cofunded call).

De deelnemende organisaties wensen hiermee de uitbouw van duurzaamheid in de sector van de Europese Dierlijke productie te stimuleren. Hierbij ligt de focus op drie pijlers: economisch, maatschappelijk en milieu.

Er wordt gestreefd naar interdisciplinaire, innovatieve projecten die verschillende deel-doelstellingen adresseren, binnen de volgende onderzoeksdomeinen:

  • Domein 1 (Economisch): Het verbeteren van de productiviteit, veerkracht en competitiviteit van de Europese dierlijke productie.
  • Domein 2 (Milieu): Een geoptimaliseerd verbruik van grondstoffen om verliezen in te dijken en de duurzaamheid van het milieu te bevorderen.
  • Domein 3 (Maatschappelijk): Het verbeteren van bedrijfsmanagement factoren om de aanvaardbaarheid door de consument te bevorderen, waarbij de focus ligt op uitdagingen geassocieerd met dierwelzijn, productkwaliteit en veiligheid, biodiversiteit en het behoud van ecosystemen.

Voor Vlaanderen neemt het Agentschap voor Innovatie en Ondernemen deel met bedrijfsprojecten (O&O-bedrijfsprojectenkmo-innovatieprojecten, SPRINT-projecten) en LA-trajecten. Er wordt een maximale steun van 250KEUR/per Vlaamse partner voorzien. Meer informatie is beschikbaar op de VLAIO-website of via www.era-susan.eu/content/call-2016-announcement.

Een online ‘ partnering tool’ is beschikbaar op de SuSan website ( http://era-susan.eu/). Deze tool kan gebruikt worden om consortium partners te vinden.

Meer informatie kan u bekomen bij Kirezi Kanobana (e: kika@iwt.be - t: +32 (0)2 432 42 11).
 

Bericht overgenomen van VLAIO: meer info te volgen via www.vlaio.be