De oproep projectaanvragen TETRA is opengesteld!

De oproep voor projectaanvragen TETRA 2015-2016 is opengesteld. De uiterste indiendatum is dinsdag 16 februari 2016 (12 uur ‘s middags).

Het TETRA-programma richt zich tot Vlaamse hogescholen of geïntegreerde opleidingen in de universiteiten die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. Zij voeren binnen TETRA kortlopende projecten uit die beschikbare (academische) kennis vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van een ruime groep ondernemingen (kmo’s) en/of social profit organisaties of die voor hen nieuwe marktopportuniteiten betekenen. Door nieuwe kennis aan te bieden in een vorm aangepast aan hun mogelijkheden, helpt TETRA Vlaamse ondernemingen en social profit organisaties die zelf niet actief aan onderzoek doen, om te innoveren. Via de integratie van de TETRA-projecten in het eigen onderwijsaanbod wordt ook hier geïnnoveerd. Via deze weg wordt bovendien voorzien in de nodige competenties bij de uitstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt.

Ondernemingen en social profit organisaties worden meer en meer uitgedaagd om flexibel in te spelen op economische en maatschappelijke uitdagingen. Een TETRA-project beoogt minstens impact op vlak van economische activiteit en duurzame tewerkstelling. Projecten kunnen daarnaast ook andere maatschappelijke doelstellingen nastreven: duurzaam materialenbeheer, energie-efficiëntie en groene energie, zorginnovatie met als thema’s vergrijzing en gezondheid, duurzame en efficiënte mobiliteit en logistiek, sociale innovatie en creatief ondernemerschap, arbeids- en werkorganisatie. TETRA stimuleert projecten die zowel economische als maatschappelijke duurzaamheid nastreven.

De kenmerken van het programma zijn beschreven in de handleiding TETRA-projecten en er zijn templates voor de opmaak van een projectaanvraag en –begroting voorzien.

Meer info via www.iwt.be