CORE Organic viert zijn 15e verjaardag!

CORE Organic vierde op 1 oktober 2019 zijn 15e verjaardag. De partners binnen dit ERA-NET bundelen al 15 jaar lang hun krachten om het onderzoek voor de biologische landbouw- en voedingssector in Europa te versterken.

CORE Organic - Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems - is een ERA-NET opgericht in 2004. Momenteel vertegenwoordigt het netwerk 27 Europese ministeries en onderzoeksraden met als hoofddoel het financieren van transnationaal onderzoek voor de biologische sector.   Door het bundelen van hun krachten, ondersteunt het netwerk gerichte en gecoördineerde onderzoeks-en innovatie-inspanningen gericht naar de belangrijkste uitdagingen doorheen de biologische waardeketen.

Gedurende 15 jaar samenwerking, onder CORE Organic I, CORE Organic II, CORE Organic Plus en CORE Organic Cofund, lanceerden de partners 7 transnationale oproepen waarbinnen 45 project gefinancierd werden voor ongeveer 48 M. 

Sinds de start van CORE Organic II in 2010 maakt het Departement Landbouw en Visserij voor Vlaanderen deel uit van het netwerk. Het Departement financierde hierbij de Vlaamse partners betrokken bij 7 projecten (Biocopoll, Tilman-org, HealthyHens; COBRA; SOILVeg; Greenresilient en SUREVEG).

Het netwerk ontvangt aanvullende financiering vanuit Europa in het kader van Horizon 2020 voor het organiseren en ondersteunen van deze transnationale onderzoeksactiviteiten. Om de relevantie van de onderzoeksprojecten en de verspreiding van de resultaten te waarborgen, wordt veel aandacht besteedt aan het betrekken van de belanghebbenden, vanaf het begin, als partner samen met de onderzoekers.

Meer informatie over het CORE Organic Programma, de huidige onderzoeksoproep en de gefinancierde onderzoeksprojecten vind je terug via : http://coreorganiccofund.org

Meer informatie over 15 jaar CORE Organic vind je hier.