NOBL-bericht: November 2019

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Proceedings van het 2e Agroecology Europe Forum beschikbaar

Van 26 tot 28  september 2019 ging in Heraklion, Kreta het Agroecolgoy Europe Forum georganiseerd door Agroecology Europe samen met lokale organisatoren.

Interesse in de personen die aanwezig waren op het forum en welke onderwerpen aan bod kwamen? De proceedings van het forum kunnen nu gedownload worden.

Meer…

Hebben biggen op biologische bedrijven ijzersupplementen nodig?

Uit onderzoek met als doel de praktijk op Franse biologische varkensbedrijven te beschrijven met betrekking tot het suppleren van biggen met ijzer bij de geboorte, blijkt dat ijzer suppliëren van biggen bij de geboorte noodzakelijk is wanneer de biggen binnen in de stal opgroeien maar niet wanneer ze in de buitenloop opgroeien.

Meer…

Levende mulch voor onkruidbestrijding in wijn- en boomgaarden – technische tips voor de selectie van geschikte soorten

In het COREOrganic Cofund project DOMINO wordt de mogelijkheid geëvalueerd voor het gebruik van levende mulch in wijn- en boomgaarden. Naast verschillende voordelen, worden ook enkele zwakke punten van de techniek onderzocht en technische tips voor de toepassing in de praktijk meegegeven.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Projectoproep Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win

Van 21 oktober 2019 tot en met 17 januari 2020 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren voor de derde maal deze projectoproep

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft als doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.

De oproep wordt jaarlijks gelanceerd en is thematisch afgebakend.

Meer..

Opportuniteiten voor biologische landbouw in Horizon 2020 Work Programme 2019-2020

Het Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 werd officieel opengesteld op 15 oktober 2019. Het definitieve programma vind je hier. Deadline voor indiening van projecten (1 stage en 2 stage projecten) is op 22 januari 2020. 

Meer…

Pre-announcement ERA-NET cofund on Food Systems and Climate (FOSC)

Op 2 december 2019 wordt een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep geopend in het kader van het nieuwe FOSC-netwerk, dat zich toespitst op transnationaal onderzoek naar voedselzekerheid in het licht van de klimaatsverandering.

De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ is voorzien op 12 februari 2020.

De – beknopte – beschikbare informatie die momenteel kan worden geraadpleegd bevindt zich op de FOSC-website. Hier kan ook de vooraankondiging van de oproep worden geraadpleegd. Voor deze oproep neemt o.a. FWO deel als financier van Vlaamse onderzoekers.

Meer…

Vooraankondiging ERA-NET ICT-AGRI FOOD

Eind november 2019 wordt een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep geopend in het kader van het nieuwe ICT-AGRI FOOD-netwerk, dat zich toespitst op onderzoek naar ‘ICT-enabled agri-food systems’. Het doel van deze oproep is om de Europese agri-food systemen te transformeren naar meer duurzame, weerbare, transparante en meer rechtvaardige systemen.

De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ valt nog nader te bepalen, maar zal zich ergens eind januari 2020 situeren.

De – beknopte – beschikbare informatie die momenteel kan worden geraadpleegd bevindt zich op de ICT-AGRI FOOD website. Hier kan ook de vooraankondiging van de oproep worden geraadpleegd.

Voor Vlaanderen zijn ILVO-EV, FWO en VLAIO als financierende partners betrokken bij de call voor het financieren van Vlaamse onderzoekers.

Meer…

Vooraankondiging Cofunded Call ERA-NET ICRAD

22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases), dat verder bouwt op het succesvolle werk van 2 vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7). In België heeft zowel Vlaio, het FWO als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toelagebudget voorzien.

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Sustainability in global agriculture driven by organic farming. Frank Eyhorn, Adrian Muller, John P. Reganold, Emile Frison, Hans R. Herren, Louise Luttikholt, Alexander Mueller, Jürn Sanders, Nadia El-Hage Scialabba, Verena Seufert & Pete Smith. Nature Sustainability, volume 2, 253–255 (2019) https://www.nature.com/articles/s41893-019-0266-6
  • Effects of strip width on yields in relay-strip intercropping: A simulation study. P.A.J. van Oort, F. Gou, T.J. Stomph, W. van der Werf. European Journal of Agronomy, 112 (2020) https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.125936 
  • Using mulch from cover crops to facilitate organic no-till soybean and maize production. A review. Laura Vincent-Caboud, Marion Casagrande, Christophe David, Matthew R. Ryan, Erin M. Silva & Joséphine Peigne. Agronomy for Sustainable Development, October 2019, 39-45. https://doi.org/10.1007/s13593-019-0590-2
  • Perennial fallow strips support biological pest control in spring cereal in Northern Europe. Marjaana Toivonen, Erja Huusela-Veistola & Irina Herzon. Biological Control, Volume 121, February 2018, 109-118. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2018.02.015
  • Influence of attitudinal dimensions on children's interest in preserving extensive grasslands. Natalija Špur, Sonja Škornik & Andrej Šorgo. Journal of Rural Studies, Volume 72, December 2019, 23-36. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.011

 

Agenda

December 2019

2020

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda