NOBL-bericht Januari 2021

Beste lezer,

Begin januari 2021! Een moment waarop we het vreemde jaar 2020 achter ons laten en hoopvol vooruitkijken naar een nieuw jaar met nieuwe kansen voor de biologische landbouw in Vlaanderen, met nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en samenwerking en met hopelijk snel de mogelijkheid elkaar weer fysiek te ontmoeten en te inspireren.

Zoals steeds plaatsen we met deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Nieuwe editie 'De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2019-2020' beschikbaar!

Ondertussen zijn wij terug twee jaar verder, en is een 6de editie van ‘De Biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2019-2020’ beschikbaar. Het overzicht geeft een beeld van het onderzoek en de genomen initiatieven om de kennisuitwisseling voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen te bevorderen gedurende de periode 2019-2020.

Meer…

Kunnen Brassica bodembedekkers aaltjes verminderen?

De mogelijkheid om door de bodem overgedragen plaagaaltjes te bestrijden met behulp van Brassica-soorten als dekkingsgewassen tussen de rijen van wijngaarden, gevolgd door biomassa-integratie en de zogenaamde biofumigatie wordt onderzocht in het COREOrganic Cofund-project BIOVINE. De experimenten toonden aan dat Brassica gewassen die als biofumigerende gewassen worden gebruikt, Xiphinema-index aaltjes in de bovenste bodemlaag (tot 30 cm diepte) kunnen verminderen, maar de oorspronkelijke aaltjespopulatie in de bodem niet kunnen uitroeien.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Gezamenlijke projectoproep ERA-Netten SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD en SusCrop in voorbereiding

De ERA-Netten SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD bereiden, na het succes van hun eerste gezamenlijke oproep voor onderzoek, samen met het ERA-NET SusCrop een nieuwe gezamenlijke call voor. Deze nieuwe transnationale oproep is gericht op circulariteit en gemengde gewas/veeteeltsystemen. De lancering van de oproep is momenteel voorzien voor het einde van dit jaar of het begin 2021.

Meer informatie is te verwachten op de websites van de deelnemende ERA-Netten.

European Green Deal call

In kader van zijn Green Deal publiceerde de Europese Commissie op 20 september 2020 zijn Horizon 2020 working programme 2018-2020. Met een budget van 1 miljard euro worden onderzoeks- & innovatieprojecten gefinancierd in 8 thematische gebieden. Area 6 gaat over de Farm to Fork strategie, Area 7 over de Biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Meer ...

Pre-announcement: One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR

JPIAMR zal op 14 januari 2021 zijn gezamenlijke transnationale onderzoeksoproep lanceren. De oproep focust op de One Health benadering om inzicht te krijgen in de impact van interventies op de ontwikkeling en overdracht van antibioticaresistentie en om interventies te ontwerpen, implementeren, evalueren en te vergelijken die een echte impact zullen hebben op het voorkomen en verminderen van de ontwikkeling en overdracht van antibioticaresistente in en tussen de verschillende One Health contexten (mens, dier en omgeving).

De voorstellen worden beoordeelt in 2 stappen (pre-proposals/full proposals).Pre-poposals kunnen ingediend worden tot 16 maart 2021, 12:00 (CET).

Een live webinar voor kandidaat indieners wordt georganiseerd op 28 januari 2021.

Meer…

Pre-announcement: Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation”

De ERA-NET Cofunds SusAn (Sustainable Animal Production Systems), FACCE ERA-GAS (Monitoring & Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silvi-culture), ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) en SusCrop (Sustainable Crop Production) zullen midden januari 2021 een gemeenschappelijke call lanceren voor transnational interdisciplinaire onderzoeksprojecten.

Meer informatie over de call wordt gepubliceerd midden januari op de webpagina's van de betrokken ERA-Netten.

De oproep focust op onderzoek naar (re-) integratie van gewas- en veehouderijsystemen met als doel de circulariteit tussen deze systemen te vergroten en daarmee de duurzaamheid van landbouwbedrijven te verbeteren.

Meer..

Nieuwe oproep Ira-SME projecten

Ira-SME projecten versterken de competitiviteit van Europese kmo’s door in te zetten op samenwerking tussen kmo’s en kennisinstellingen van verschillende regio's/landen. Vlaanderen neemt deel aan de 27ste oproep. Deadline voor indienen projecten 31 maart 2021.

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Effective population size (Ne) of organically and conventionally grown composite cross winter wheat populations depending on generation. Brumlop, S., Weedon, O., Link, W., Frinckh; M.R. European Journal of Agronomy, Volume 109, September 2019. https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.125922

  • Effects of cover crops on multiple ecosystem services: Ten meta-analyses of data from arable farmland in California and the Mediterranean G. E. Shackelford, R. Kelsey, L. V. Dicks Land Use Policy, Vol 88, September 2019 https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104204·

  • Biodiversity and yield under different land-use types in orchard/vineyard landscapes: A meta-analysis Naoki Katayama, Idriss Bouam, Chieko Koshida, Yuki G. Baba. Biological Conservation, Volume 229, January 2019, 125-133. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.11.020

  • Impact of farming systems on agricultural landscapes and biodiversity: From plot to farm and landscape scales. G. Martel, St. Aviron, A. Joannon, E. Lalechère, B. Roche, H. Boussard European Journal of Agronomy, volume 107, July 2019, 53-62. https://doi.org/10.1016/j.eja.2017.07.014
  • A systematic review of the effects of prolonged cow–calf contact on behavior, welfare, and productivity. Rebecca K. Meagher, Annabelle Beaver, Daniel M. Weary and Marina A. G. von Keyserlingk. Journal of Dairy Science Vol. 102 No. 7, 2019. https://doi.org/10.3168/jds.2018-16021

  • Health and welfare in organic livestock production systems—a systematic mapping of current knowledge. Magdalena Presto Åkerfeldt, Stefan Gunnarsson, Gun Bernes and Isabel Blanco-Penedo. Organic Agriculture(2020) https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-020-00334-y

 

Agenda

 

Verder...

Geef je mening op het ontwerp van de ‘Strategic Research & Innovation Agenda of the Horizon Europe candidate Partnership on Biodiversity’

BiodivERsA en DG R&I en DG Environment van de Europese Commissie nodigen organisaties uit om het ontwerp van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SRIA) van het Horizon Europe kandidaat-partnerschap voor biodiversiteit te herzien en om feedback te geven via het online formulier. Deze raadpleging is gericht op feedback vanuit een breder spectrum van academische en niet-academische

Deadline is 22 januari 2021. Meer info en link naar de online enquête vind je hier.

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all