Nieuwe oproep LEADER-projecten in de maak

Het huidig programma (2014-2020) wordt met 2 jaar verlengd. Ook in 2021 en 2022 wordt het dus mogelijk subsidies aan te vragen voor plattelandsprojecten. Het is nog even wachten op een goedkeuring van Vlaanderen om officieel van start te gaan.

De oproep 2021 zal echter afgesloten worden op 31 mei 2021, zodat projecten hopelijk vanaf half september zullen opstarten.

Je kan je projecten nog niet indienen in het e-loket, maar je kan je project inhoudelijk al voorbereiden. Twijfel niet om contact op te nemen met het secretariaat. Je kan er o.a. terecht voor een voorbereidende projectfiche. 

LEADER THEMA'S:

Binnen  het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

 
Leefbare dorpen
 • Opwaarderen van ruraal infrastructuur
 • Investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en
 • Mobiliteit tussen dorpen te verhogen
Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap
 • Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland
 • Sociale armoede: vereenzaming en eenzaamheid op het platteland
 • Sociale-economieprojecten inzetten op het platteland
Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie)
 • Bevorderen van recreatieve activiteiten
 • Zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland
 • De streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang te doen vinden.

Minister Zual Demir, vroeg naar aanleiding van de verlengde programmaperiode, bijkomende accenten te leggen in de oproep. Volgende, voor een deel overlappende thema's,  :

 • Eenzaamheid op het platteland
 • Locale landbouw en korte keten
 • Biodiversiteit

Meer informatie vind je hier.