Jaarlijkse oproep contractueel onderzoek FOD Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Contractueel Onderzoek.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische  en vrije onderzoeksprojecten voor het jaar 2021 zijn nu beschikbaar op www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen is vrijdag 30 april 2021 om 12u 's middags stipt

Fase 2: uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT-, RF- en RI-projectvoorstellen is vrijdag 24 september 2021 om 12u 's middags stipt.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu