Nieuw Europees actieplan voor de biologische landbouw zet in op stimuleren van kennis en onderzoek voor de biolandbouw

De Europese Commissie stelt in een nieuw Europees Biologisch Actieplan 2021-2027 23 acties voor om de vraag en het vertrouwen van consumenten te verbeteren, de conversie te stimuleren, de volledige waardeketen te versterken en de bijdrage van de biologische sector aan de duurzaamheids- en milieu-uitdagingen te verhogen.

Gezien het belang van kennis in biologische voedselsystemen en de rol die biologische praktijken spelen bij de internalisering van externe kosten, voorziet de Commissie onderzoek en innovatie te versterken en ten minste 30% van de Horizon Europa-financiering voor landbouw-, bosbouw- en plattelandsgebieden toe te wijzen aan onderwerpen die relevant zijn voor de biologische sector, en het uitvoeren van een studie over de werkelijke prijs van voedsel en de rol van belastingen. De coördinatie van de nationale O&I-programma's voor biologische voeding worden versterken en nieuwe kansen worden geboden, via de voorgestelde Horizon Europa-missie op het gebied van bodemgezondheid en voedsel, en via partnerschappen op het gebied van agro-ecologie en voedselsystemen. De verspreiding van O&O-resultaten zal worden bevorderd via het Europees innovatiepartnerschap AGRI en het landbouwkennis- en -innovatiesysteem (AKIS) om een algemene toename van biologische productie in alle lidstaten te bevorderen.

Het volledige actieplan kan je hier downloaden.