Zijn er voordelen aan het houden van jongvee en vleeskippen in hetzelfde weiland?

In de afgelopen drie jaar heeft het Thuenen Institute of Organic Farming in Noord-Duitsland experimenten uitgevoerd met gezamenlijke en afzonderlijke beweiding van jongvee en vleeskippen in het kader van het project "MIX-ENABLE". Voorlopige resultaten geven aan dat de vleeskippen profiteren door minder verliezen als gevolg van roofvogels, terwijl er geen effect op het jongvee is gevonden.

Verschillende potentiële voordelen worden geassocieerd met het samenbrengen van twee of meer soorten dieren in de wei. De meest voorkomende zijn dat de ene soort een bewakingsfunctie ontwikkelt ten opzichte van de andere, verhoogde efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen, omdat verschillende soorten verschillende voederniches op hetzelfde weiland kunnen bedekken en interferentie met cycli van soortspecifieke pathogenen (Martin, 2020). Het Theunen Instituut voor Biologische landbouw onderzocht de mogelijke voordelen en uitdagingen van het mengen van jongvee en vleeskippen in de wei en behandelen de volgende vragen: Beschermt de aanwezigheid van grote herkauwers vleeskippen tegen aanvallen van roofdieren? Heeft het mengen van vee met vleeskippen een effect op de parasitaire belasting bij runderen?

Voorlopige resultaten wijzen op een vorm van bescherming wanneer vleeskippen en runderen één weiland delen: vleeskippenverliezen als gevolg van roofvogels waren aanzienlijk lager in de gemengde groep dan in de andere groep. In de meeste gevallen werden vleeskippen gedood door haviken. Vleeskippen zonder vee strekten zich ook minder uit over het weiland en bleven op een kortere afstand tot het kippenhok. Vleeskippen leken echter geen interactie te hebben met de uitwerpselen van runderen, krassen op het oppervlak konden niet worden waargenomen. Het gemiddelde gewicht van vleeskippen bij het slachten was ongeveer hetzelfde in beide behandelingen. Het aantal fecale eieren verschilde niet tussen de behandelingen. Uitstrijkjes uit weilanden die op salmonella werden getest, waren constant negatief. In deze opzet kon dus geconcludeerd worden dat de combinatie van vleeskippen en jongvee geen negatieve effecten op een van de soorten vertoonden.

Het volledige artikel is verschenen in de COREOrganic Newsletter van maart en vind je hier.

Nieuws uit andere COREOrganic ERAnet Cofund projecten vind je hier.