NOBL bericht Juni 2021

Beste lezer,

Zoals steeds plaatsen we met deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Vlaamse bio meloenen? Ecoploegen? Combinatieteelten van snijbloemen? Nieuw CCBT-onderzoek van start!

Op 15 februari gingen een aantal nieuwe CCBT-projecten van start, die de komende twee seizoenen zullen lopen. De thema’s zijn opnieuw gekozen door de biologische deelsectoren zelf, en dus heel divers. Van biologische meloenen, over klimaatrobuuste voedergewassen tot ecoploegen!

Meer...

CCBT-partners publiceren resultaten uit recent afgelopen projecten

Eind vorig jaar liepen weer een hele reeks CCBT-projecten af, uitgevoerd door praktijkcentra in samenwerking met de verschillende bio-sectoren. Tijdens het Mini-symposium van vorige week werden de resultaten voorgesteld. De presentaties en verslagen zijn intussen beschikbaar!

Meer…

Presentaties Mini-symposium bio onderzoek beschikbaar!

Op 23 juni ging de eerste editie van het Mini-symposium bio onderzoek door. Tijdens het mini-symposium werden een aantal recent afgeronde praktijk- en toegepast onderzoeksprojecten voorgesteld. De verschillende presentaties zijn ondertussen online beschikbaar.

Meer… 

EIP-Agri focusgroep ‘Sustainable beef production’ publiceert zijn eindconclusies

De belangrijkste vraag die de discussies en activiteiten van de focus group Sustainable beef production leidde, was "Hoe kunnen rundvleesproductiesystemen op basis van gras, gebaseerd op agro-ecologische principes, duurzaam blijven?". Hun eindrapport is nu beschikbaar.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Horizon Europe Work Programme 2021-2021 officieel opengesteld.

Op 22 juni 2021 werd het Horizon Europe Work Programme 2021-2021 officieel opengesteld. Het definitieve programma vind je hier. Het Working programme voor de cluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment work programme kan je hier downloaden.

Meer…

LEADER-oproep overgangsperiode 2021-2022

De Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een LEADER-oproep voor de overgangsperiode 2021-2022. Er komt geen nieuwe oproep in 2022.

Meer…

JOINT CALL 2021 on “Food Systems”

De ERA-Netten SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) en FOSC (Food Systems and Climate) vormen een network van 13 financieringsinstanties uit 12 landen voor de lancering van een gezamelijke oproep voor het indienen van projecten met als doel bij te dragen tot innovatieve oplossingen voor veerkrachtige, klimaatslimme en duurzame voedselsystemen (‘Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems’)

Meer…

Nieuwe oproep 2021 Innovatieve Overheidsopdrachten

De overheid staat voor belangrijke uitdagingen. De Corona-crisis heeft op alle niveaus een reset doorgevoerd. Ben je op zoek naar een oplossing voor een uitdaging die zich in jouw domein stelt? En kan innovatie hiervoor een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsdopdrachten (PIO) terecht.  Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen.

Net zoals vorig jaar voorzien we ook in 2021 twee indiendata voor projectaanvragen: 6 mei en 14 oktober.

Meer info over de oproep vind je hier.

COST Open Call

Tot 29 oktober 2021 (12:00 's middags) kunnen Cost action-voorstellen die bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa  ingediend worden.

Meer…

Interreg VI

Het Comité van Toezicht hoopt haar eerste oproep als één van de eerste programma’s in Europa te kunnen lanceren in september. Als alles mee zit kan het programma in september worden ingediend en kan onder voorbehoud van goedkeuring een eerste oproep lanceren op 22 september. Op dinsdag 7 septembr wordt alvast een inkijk gegeven in de nieuwe programmaperiode 2021-2027.

Meer...

 

Bio in onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

En verder ...

Vooraankondiging: Prijs beste thesis biologische en agro-ecologisch landbouw- en voeding 2021-2022

Wie dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw- en voeding?

In 2022 zal het Vlaams BioKennisNetwerk voor een derde maal een prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Alle studenten  afgestudeerd als master of als professionele bachelor van de promoties 2021 én 2022 aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen deelnemen.

Meer...

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all