Inspiratiecursus Agro-Ecologie - Landwijzer van start in het najaar 2021

In 5 thematische dagen (1 dag per week)  biedt Landwijzer vzw een cursus aan waarin agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat.

Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw. De systeem-ecologische aanpak vertrekt, voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen ze theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar

Cursus najaar 5 vrijdagen: 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12/2021.

Meer info over programma en inschrijvingen: Inspiratiecursus agro-ecologie | Landwijzer