laatste nieuws

De biologische landbouw groeit nationaal en internationaal. In 2016 zetten een nieuwe groep melkveehouders en akkerbouwers de stap naar bio. Er lijken nog kansen voor gecontroleerde groei in Vlaanderen. Het onderzoekslandschap is de voorbije jaren sterk geëvolueerd en wordt bijzonder competitief. Inagro heeft een lange traditie in onderzoek en voorlichting in de biologische landbouw en wil deze rol ook in de toekomst blijven waarmaken.  

Op zondag 15 en maandag 16 oktober nam het Vlaamse Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding voor de tweede maal deel aan de BioXpo-Vitasana beurs in Paleis 1 van Brussels Expo op de Heizel. NOBL, CCBT en BBN  richtten er opnieuw samen met hun partners een biokennisplein (Stand 708) in. Deze keer in samenwerking met Waalse collega’s van het CRA-W in Gembloux. 

Vorige week knipte directeur Urs Niggli officieel het lintje door van het nieuwe FiBL-kantoor in Brussel. FiBL is de grootste Europese onderzoeksinstelling voor biologische landbouw met afdelingen in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en Frankrijk. Met ‘FiBL Europe’ in Brussel willen ze een brug bouwen tussen FiBL’s wetenschappelijke kennis over biolandbouw en de beleidsmakers in Brussel. De coördinatoren van CCBT en NOBL waren hiervan getuige als vertegenwoordigers van het Vlaamse onderzoeks- en kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

In 2015 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over gemengde landbouwsystemen. Het eindverslag is nu online beschikbaar. Het verslag kijkt naar succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen op bedrijfs- en op regionaal niveau in heel Europa. De cases omvatten zowel voorbeelden uit de gangbare landbouw als voorbeelden uit de biologische en biodynamische landbouw in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland, Servië, Slovenië en Denemarken.

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor drie nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

  • Moving from source to sink in arable farming
  • Circular Horticulture
  • Enhancing production and use of renewable energy on the farm

De afdeling biologische productie van Inagro is opzoek naar een praktijkonderzoeker biologische voederteelten en veehouderij voor de versterking van hun team.

Inschrijven kan t.e.m. 30 juli 2017 via www.inagro.be/vacatures. Vervroegd afsluiten is mogelijk.

Voor meer informatie mail naar roos.meulemeester@inagro.be of bel 051 27 32 06.

Begin juli stelde de Vlaamse overheid zijn jaarlijkse biorapport voor. Ook in 2016 zette de biologische sector zijn groei in Vlaanderen door. Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven steeg van 370 naar 430 bedrijven terwijl het areaal een forse toename kent met 30%, van 5343 hectare naar 6960 hectare. Deze stijging is in grote mate toe te schrijven aan een groep van 12 omschakelende melkveehouders. Vanaf eind 2017 wordt een verdubbeling van de bio-melkproductie verwacht. Biolandbouwbedrijven in Vlaanderen zijn voornamelijk gespecialiseerd in groenten in openlucht (31%), akkerbouw en dierlijke productie (elk 17%) en fruitteelt (14%).

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw opzoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor een van de onderstaande noden van de biologische sector kunnen hun project voorstellen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017 en hun innovatie in de spotlights plaatsen.

De thema's voor 2017 zijn:

Pages

Subscribe to laatste nieuws