laatste nieuws

Op 10 januari 2019 werd voor het eerst een thesisprijs voor biologische en agro-ecologische landbouw uitgereikt. Tim Decuypere, afgestudeerd aan UGent, ontving een geldprijs van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn masterproef over het beheersen van knopkruid in de biologische groenteteelt. De prijs werd uitgereikt op Agriflanders tijdens de tweejaarlijkse studiedag van NOBL in Gent.

Knopkruid is op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. De thesis van Decuypere werd door de jury dan ook beoordeeld als zeer relevant, met concrete resultaten specifiek bruikbaar voor biologische landbouwers. In de januari-editie van de maandelijkse nieuwsbrief BIOpraktijk verscheen een artikel van Decuyperes hand over deze resultaten.

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we biologisch speenvoeder formuleren en produceren die beter door de biggen worden opgenomen rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork. Vragen waarover ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer zich buigen binnen de operationele groep BioBIG. Doel van de operationele groep is de samenstelling en de opname van speenvoeder te verbeteren zodat de varkenshouders hun biggen efficiënter (o.a. toename van de gezondheidsstatus, technische prestaties, lagere voederkost) kunnen spenen.

De Vlaamse Regering lanceert een tweede oproep voor Citizen Science projecten en trekt hiervoor 1 miljoen euro uit.

Onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen die via Citizen Science het brede publiek actief bij hun onderzoeksproces betrekken kunnen hiervoor tot 150.000 euro subsidie krijgen.

Projecten kunnen ingediend worden tot 9 september 2019, 12 uur.

Infomoment:

Op maandag 20 mei 2019 organiseerde Scivil haar eerste netwerkdag. 

Nurses cows and their calves from experimental farm of INRA-Mirecourt (Mathilde Belluz).

Innovatieve kalveropfoksystemen op basis van het behoud van nauwe relaties tussen jonge en volwassen dieren krijgen meer en meer aandacht en worden in sommige landen steeds vaker geïmplementeerd. Ervaringen van landbouwers met deze opfoksystemen leren dat deze technieken gemakkelijk en op grote schaal kunnen toegepast worden. Om deze praktijken beter te karakteriseren en hun impact op de prestatie van de kalveren en de melkkoeien te kwantificeren, worden in 2 projecten, GraizyDaiSy en ProYoungStock (beiden gefinancierd vanuit het CORE Organic ERA-net), verschillende van deze systemen en hun impact op de bedrijfsvoering verder onderzocht.

De EU lanceert een nieuwe projectoproep voor 2019 binnen zijn ‘LIFE-programma’. Life is het fonds van het departement ‘Environment’ van de Europese Commissie voor natuur- en milieubeschermingsprojecten.  

Binnen het Life+ programma zijn er 2 onderdelen:

De provincie Limburg zet in 2019 verder in op innovatieve plattelandsprojecten binnen  Kempen en Maasland en de regio Haspengouw in het kader van het Europees  Leaderprogramma binnen de provincie. Er wordt een budget van 730.000 euro voorzien voor projecten binnen de thema’s "Bodem- en waterbeheer" en "Landbouw- en Natuureducatie" in beide gebieden. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op 65% cofinanciering

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2017-2018” is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2017-2018 in Vlaanderen. We richtten ons hierbij op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector.

Help mee vanuit Vlaanderen de nieuwe strategische onderzoeks- en innovaite-agenda voor biologische landbouw en voeding in Europa te bepalen. Tot 8 mei 2019 kunnen stakeholders opmerkingen formuleren en prioriteiten selecteren voor de onderzoeks- en innovatie-agenda die momenteel door TPOrganics samengesteld wordt.

The EIP-AGRI Service Point is organising the workshop 'Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification’. This event will take place on 4-5 June 2019 in Almere, the Netherlands, and we are looking for participants.

We are inviting farmers and farmers’ organisations, agroforesters, entrepreneurs, SMEs, start-ups, advisory services, universities, research technology organisations, rural networks and others involved in relevant projects or with relevant expertise to apply before 11 April, 23.59 CET.

Biologische landbouw heeft een groot potentieel om bij te dragen aan de economische, ecologische en sociale duurzaamheid in plattelandsgebieden in lage inkomen landen, dit toont vergelijkend onderzoek aan. Vanuit deze vaststelling wil FiBL, het onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw in Zwitserland, het debat stimuleren over hoe dit potentieel kan gebruikt worden om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s), vastgelegd door de Verenigde Naties, te bereiken en dit ter ondersteuning van biologische landbouw en andere agro ecologische benaderingen. Op 26 februari verzamelde FiBL 150 internationale actoren in Brussel om de voordelen van biologische landbouw in het licht van de SDG’s  te verkennen. Focus van de dag lag op ontwikkelingslanden maar ook aan het potentieel van biolandbouw in het Noorden werd in sommige presentatie en discussies niet voorbijgegaan.

Pages

Subscribe to laatste nieuws