laatste nieuws

Onderzoekers van de Hogeschool Gent stelden op 15 februari in Melle de resultaten van hun onderzoeksproject Altergrain voor. Een reeks alternatieve en pseudogranen werd op de proef gesteld op gebied van teeltzekerheid, ziektegevoeligheid, verwerkingsmogelijkheden en nutritionele eigenschappen. 

Geïnteresseerd in de activiteiten van de verschillende afdelingen van FiBL?  Recent publiceerde FiBL een overzicht van alle activiteiten van FiBL Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hiermee geven ze een inkijk in de FiBL projecten, zowel lopende als afgesloten. Het activiteitenrapport is gratis te downloaden.

Het INTERREG North-West Europe Programme is op zoek naar transnationale samenwerkingsinitiatieven die concrete resultaten kunnen bieden voor Noord-West Europa.

Ook in 2019 zijn er kansen voor nieuwe plattelandsprojecten. Het Provinciaal Managementcomité lanceert deze keer samen met de Plaatselijke Groepen LEADER een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het Oost-Vlaamse platteland verbeteren.

Voor de provinciale plattelandsprojecten is dit de laatste oproep van de huidige programma-periode 2014-2020. Er is een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus) voor cofinanciering van projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland.*

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert opnieuw een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 31 maart 2019 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel indienen. Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project. . Het thema ‘duurzaam waterbeheer’ staat telkens centraal, maar ook projectvoorstellen rond andere thema’s kunnen ingediend worden.

Op donderdag 10 januari 2019 organiseerde NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding) samen met haar partners Boerenbond, CCBT, ILVO en Inagro haar tweejaarlijkse studienamiddag.  De organisatoren lieten zich bij deze editie leiden door de toenemende aandacht voor nieuwe technologieën in de landbouw.  Smart farming is uit de land- en tuinbouw niet meer weg te denken: precisielandbouw, sensoren, GPS, Big Data, drones, robotica ….

Ter gelegenheid van de tweejaarlijkse studienamiddag ‘Biologische landbouw, Smartfarming²: Over de waarde van nieuwe technologieën voor innovatie in de biologische landbouw’ die plaats vond op 10 januari 2019, staat NOBL zoals gebruikelijk ook even stil bij het onderzoek tijdens de voorbije jaren. Met de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2017-2018’ geven we een overzicht over wat in 2017 en 2018 op vlak van onderzoek en kennisontwikkeling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen reilde en zeilde.

Dit najaar ging een nieuwe EIP focusgroep van start met als onderwerp niet chemisch onkruidbeheer in akkerbouwsystemen.  Een eerste meeting vond plaats in Bucharest (Roemenië) op 21 en 22 november 2019.

Op een nieuw gelanceerd platform (link is extern) worden demonstratie- activiteiten in Europa allemaal bij elkaar gebracht.

Het FarmDemo platform, beschikbaar in 17 talen, is het eerste resultaat van het NERTITI project.  Het project beoogt demonstratie-activiteiten in de landbouw in heel Europa in beeld te brengen en de mogelijkheid te bieden aan landbouwers en innovatie-actoren deel uit te maken van een groeiende gemeenschap van demonstratiebedrijven.

Op donderdag 10 januari 2019 organiseert NOBL samen met Inagro, ILVO, Boerenbond en CCBT een studienamiddag Biologische landbouw: smartfarming2, over de waarde van nieuwe technologieën voor innovatie in de biolandbouw'.

Samen met onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, technici, bioland- en tuinbouwers en andere actoren uit de (bio)land- en tuinbouwsector laten we ons informeren en inspireren door Vlaamse en Europese sprekers en willen we met elkaar in gesprek gaan.

Pages

Subscribe to laatste nieuws