laatste nieuws

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor drie nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

  • Moving from source to sink in arable farming
  • Circular Horticulture
  • Enhancing production and use of renewable energy on the farm

De afdeling biologische productie van Inagro is opzoek naar een praktijkonderzoeker biologische voederteelten en veehouderij voor de versterking van hun team.

Inschrijven kan t.e.m. 30 juli 2017 via www.inagro.be/vacatures. Vervroegd afsluiten is mogelijk.

Voor meer informatie mail naar roos.meulemeester@inagro.be of bel 051 27 32 06.

Begin juli stelde de Vlaamse overheid zijn jaarlijkse biorapport voor. Ook in 2016 zette de biologische sector zijn groei in Vlaanderen door. Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven steeg van 370 naar 430 bedrijven terwijl het areaal een forse toename kent met 30%, van 5343 hectare naar 6960 hectare. Deze stijging is in grote mate toe te schrijven aan een groep van 12 omschakelende melkveehouders. Vanaf eind 2017 wordt een verdubbeling van de bio-melkproductie verwacht. Biolandbouwbedrijven in Vlaanderen zijn voornamelijk gespecialiseerd in groenten in openlucht (31%), akkerbouw en dierlijke productie (elk 17%) en fruitteelt (14%).

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw opzoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor een van de onderstaande noden van de biologische sector kunnen hun project voorstellen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017 en hun innovatie in de spotlights plaatsen.

De thema's voor 2017 zijn:

Diversificatie in gewasrotatie is belangrijk in het onderbreken van de levenscyclus van schadelijke onkruiden. Meerjarige en N-fixerende gewassen geschikt voor maaien kunnen onkruidzaadbanken uitputten en de verspreiding van sommige meerjarige onkruiden verhinderen. Groenbemesters onderdrukken de onkruidgroei na de oogst en houden nutriënten in de wortelzone vast. Terwijl de voordelen voor nutriëntenbeheer goed gedocumenteerd zijn, zijn de effecten op onkruiden minder geverifieerd en hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring. Met het COREOrganic plus project PRODIVA willen onderzoeker meer bewijs leveren voor de voordelige effecten van meerjarige gewassen en groenbemesters in de teeltrotatie voor het onderdrukken van onkruiden.

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in bio zullen onder andere werken rond organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender. Deze kleinschalige praktijkgerichte projecten kaderen in de jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek voor de biologische landbouw.

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016” is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2015-2016 in Vlaanderen. We richtten ons hierbij op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector. Maar ook enkele onderzoeksprojecten met hoge relevantie voor de biologische sector kregen een plaatsje.

Op 1 april ging het project LEGCOMBIO “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” van start. Het project wil onderzoeken hoe een zelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het combineren van plantaardige teelten met uitloop van legkippen gehouden onder biologische omstandigheden.

Eind 2016 zijn 5 CCBT-projecten afgelopen. Van al deze projecten zijn begin 2017 de vulgariserende verslagen verschenen in BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief van CCBT.

Pages

Subscribe to laatste nieuws