laatste nieuws

Het CoördinatieCentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt bestaat 5 jaar en dat wil men vieren. Als de koepel van het praktijkonderzoek voor bio, vormen CCBT de brug tussen het onderzoek en de praktijk.

Ter gelegenheid van deze verjaardag nodigt CCBT uit voor een feestelijke studiedag op 4 december in het Roodhof te Oostkamp. Op het programma staan o.a. een panelgesprek over de kansen voor professioneel ondernemerschap in de biosector, diverse workshops vanuit het praktijkonderzoek en een feestelijke receptie.

Op het programma:

Op zondag 27 en maandag 28 september nam het 'Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biolandbouw en -voeding' deel aan de vakbeurs BioXpo in Brussel. NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken, ILVO, Inagro, PCG, pcfruit, Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Hogeschool Gent, Odisee Campus Waas en Landwijzer stelden er hun onderzoek en hun kennisnetwerk voor biolandbouw in Vlaanderen voor. 

De deadline voor het indienen van voorstellen voor projecten binnen het Europese H2020 werkprogramma 2016-2017 is juist verstreken. Maar ook voor het Horizon 2020 Work Programme 2017 zijn nog verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Voedselverwerking binnen de biologische productie wordt steeds belangrijker in de voedselketen. In de voorbije jaren is er echter slecht weinig onderzoek verricht dat zich richt naar biologische voedselverwerking. Drie nieuwe onderzoeksprojecten binnen COREOrgainc Plus willen aan deze leemte te gemoed komen. De drie projecten focussen zich op het verzekeren van de kwaliteit en de veiligheid van biologisch voedsel doorheen de verwerkingsketen.

Drie CORE Organic Plus projecten gaan op zoek naar vernieuwende mogelijkheden voor graslandsystemen voor biologische herkauwers. Twee projecten richten zich hierbij op de veredeling en de gezondheid van de dieren en het beheer van de graslanden. Het derde project focust zich op door weiden overgedragen parasitaire ziekten De projecten worden respectievelijk gecoördineerd door onderzoekers van universiteiten in Witzenhausen, Aarhus en Edinburgh.

Op 28 en 29 mei organiseerde de Europese commissie de conferentie ‘Organic production, Research and Innovation: setting priorities for the future’ tijdens Expo Milano.

Het doel van de conferentie was tweeledig:

Op 1 en 2 december 2015 organiseert het Europese technologieplatform TPorganics de Organic Innovation Days in Brussel. Het doel van dit event is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen.

In dit kader lanceert TPorganics een oproep naar biolandbouwers, onderzoekers en bedrijven om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw- en voedingssector voor te stellen. Innovaties binnen volgende thema’s komen in aanmerking:

In 2015 gingen twee nieuwe projecten die focussen op functionele agrobiodiversiteit op biologische bedrijven van start onder de vleugels van het COREOrganic + ERAnet. COREOrganic is een Europees netwerk waarin onderzoeksfinaniciers nationale budgetten samenbrengen voor de organisatie van transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw. Een nauwe samenwerking van onderzoek met andere stakeholders waaronder boeren, adviseurs en opleiders staat centraal in de projecten, zodat de ontwikkelde methoden praktisch bruikbaar zijn voor de eindgebruikers.

Van 8 tot 12 juni 2015 ging het INNOHORT 2015 symposium, ‘Innovation in Integrated and Organic Horticulture’, door te Avignon (Frankrijk). Het internationale symposium werd georganiseerd door INRA –Avignon samen met de Universiteit van Avignon onder de vleugels van de ISHS (International Society for Horticultral Science) commissie Organic Horticulture. Belangrijke ambitie van het symposium was na te gaan hoe de bestaande kloof tussen onderzoekers uit verschillende domeinen, tussen onderzoekers en andere belanghebbenden en tussen onderzoek en praktijk kan gedicht worden.

Pages

Subscribe to laatste nieuws