laatste nieuws

Drie nieuwe onderzoeksprojecten streven naar meer inzichten over hoe planten, bodem en microbiota met elkaar in interactie staan. SoilVeg heeft als doel de ‘roller crimper’ techniek te verbeteren voor het vernietigen van groenbemesters, ReSolve focust op uitgeputte bodems in wijngaarden in Zuid-Europa en Fertilcrop wil de kennis rond bestaande conserveringslandbouw-technieken verbeteren.

Verbeterde bodemvruchtbaarheid, een goede plaagonderdrukking maar ook efficiënt brandstofverbruik staan centraal binnen de biologische landbouw en vormen het uitgangspunt bij de zoektocht naar een goed bodembeheer. Recent werd het Europees CORE Organic-project ‘SOILVEG’ opgestart waarin een nieuwe manier om groenbedekkers te vernietigen met een ‘roller-crimper’ zal worden uitgetest in de praktijk.

Soilveg, een innovatief Europees onderzoeksproject

Oppervlakkig inwerken van een grasklaver maaimeststof

Een goede bodemconditie, en meer specifiek een gunstige bodemstructuur is cruciaal voor een sterke en gezonde gewasontwikkeling in de biologische landbouw. De bodemconditie is bepalend voor de werking van de organische bemesting onder invloed van de microbiële activiteit. Dit voorjaar ging het project 'Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie van start om het potentieel van maaimeststoffen te onderzoeken binnen strategieën van bodembeheer in de biologische teelt.

Zeven onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw- en voedingssector zijn gehonoreerd door het ministerie van Economische Zaken. De inhoud van de gehonoreerde projecten hebben allemaal een link met zowel de biologische als de gangbare sector. Dit moet leiden tot een verdere ontwikkeling van biologische en gangbare ketens. Bionext heeft samen met Wageningen UR, Louis Bolk Instituut en het bedrijfsleven begin april twaalf onderzoeksvoorstellen ingediend voor de plantaardige en dierlijke primaire sectoren, de verwerkende sector en de handel.

Het Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) publiceerde een nieuwe brochure rond het opzetten van participatieve processen in innovatieprojecten. De brochure ‘Participatory approaches for agricultural innovation' geeft een aantal praktische voorbeelden van methodes die kunnen helpen bij het opzetten van nieuwe groepen, identificeren van de juiste partners, en het werken met personen uit verschillende beroepsgroepen of sectoren bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Hierbij wil men actoren o.a.

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2013-2014”  is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2013-2014 in Vlaanderen.

In het kader van het strategisch plan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Wallonië 2020, werd aan het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-w) een budget toegekend voor onderzoek voor de biologische teelt. Op 5 februari organiseerden CRA-W en de Waalse overheid hun eerste studiedag met als thema ‘Beheersing van ziekten, plagen en parasieten in de biologische teelt’.

TPOrganics publiceerde in december de herziening van zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische sector. Het document beschrijft onderzoeks- en innovatie- prioriteiten voor de biosector in Europa tot 2020. Het zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen is cruciaal om de verdere ontwikkeling van de sector mogelijk te maken en zijn competitiviteit te versterken. De nieuwe strategische onderzoeks- en innovatieagenda zal gebruikt worden om financiering van de onderzoeksprioriteiten binnen Europa en de nationale onderzoeksprogramma’s te beïnvloeden.

Een 70 tal aanwezigen uit een scala van onderzoeksdomeinen namen op 4 december 2014 deel aan de studienamiddag ‘Biolandbouw en –voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!. De organiserende netwerken NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken slaagden in hun doelstelling: Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek, wisselden kennis uit met actoren uit de biologische sector en kregen inzicht in de onderzoeksnoden en onderzoekmethodieken binnen de biologische sector.

NOBL geeft in de publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2013-2014” voor een derde maal een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de studienamiddag ‘Biolandbouw en voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!’. NOBL organiseerde deze studienamiddag samen met zijn partners in het Vlaamse onderzoeks- en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding, CCBT en Biobedrijfsnetwerken.

Pages

Subscribe to laatste nieuws