laatste nieuws

Het ‘European Learning Network on Functional AgroBiodiversity’ (ELN) publiceerde het rapport ‘Functional agrobiodiversity: Nature serving Europe’s farmers’. Deze publicatie heeft als doel inzichten te geven in het concept van functionele agrobiodiversiteit (FAB), de banden met landbouw en het biodiversiteitsbeleid en de kansen voor een duurzamer(e) landbouw en platteland in Europa. De publicatie kan gedownload worden via deze link.

De proceedings van het 2e International Organic Fruit Research Symposium - 'Organic Fruit 2012: From Research to Practice' van 18 tot 21 juni 2012 te Leavenworth Washington (USA) -  zijn gepubliceerd als een volume van het Acta Horticulturae tijdschrift  en zijn (betalend) te downloaden via  de website van de International Society of Horticultural Science (ISHS).

Meer informatie: http://www.ishs.org/ishs-book/1001

Van  21 tot 23 augustus 2013 ging in Bredsten, Denemarken het NJF Seminar 461 door met als inspirerende  titel ‘Organic farming systems as driver for change’.  Biologische landbouw wordt hierbij gezien als een sector met een diepgaande impact op de maatschappelijke en landbouwkundige ontwikkelingen. Het doel van het seminarie was na te gaan hoe onderzoek voor de biologische landbouw hieraan heeft bijgedragen of kan bijdragen om een oplossing te vinden voor de vele en ernstige uitdagingen waarvoor men staat in verband met het milieu.

Organic Eprints is een wereldwijd, open, on-line archief voor onderzoek in biologische landbouw en voeding met meer dan 10.000 publicaties.  Er zijn reeds meer dan  15.000 geregistreerde gebruikers van Organic Eprints en het archief heeft meer dan 175.000 bezoekers elke maand. Alle gebruik van het archief is kosteloos.

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012”  is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2011-2012 in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de tweede NOBL studienamiddag 'Cocreatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie' die plaatsvond op 6 december 2012 in Leuven.

In juli 2013 werd TPOrganics officieel toegevoegd aan de door de Europese Commissie erkende ‘Technology Platforms’. Hierdoor krijgt de Europese biologische sector de erkennig als belangrijke speler in de ontwikkeling van de Europese economie en als innovatieve sector.

Als Europees Technology Platform wordt het platform beschouwd als belangrijke stakeholder te consulteren rond EU onderzoeksprioriteiten in het kader van het Europese Innovaties Partnerschap (EIP) en kan het een belangrijke rol spelen in het zetten van prioriteiten binnen Horizon 2020.

Op 7 februari 2013 ondertekenden minister president Kris Peeters en vertegenwoordigers van Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond en VLAM het nieuw strategisch plan biologische landbouw 2013-2017 om de biologische landbouw in Vlaanderen verder te laten groeien en ontwikkelen. Twee nieuwe partners (Fevia Vlaanderen en Comeos Vlaanderen) ondertekenden een engagementsverklaring om bij te dragen tot het optimaliseren, stimuleren en sturen van de markt- en ketenontwikkeling.

Hierbij stellen we u graag de publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012” voor. Deze publicatie  geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2011-2012 in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de tweede NOBL studienamiddag 'Cocreatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie'  die plaatsvond op 6 december 2012 in Leuven.

 

De COREOrganic II ERA-NET partners hebben binnen hun tweede oproep 2 projecten geselecteerd voor verdere financiering, één uit elk van de thematische onderzoeksgebieden van de oproep:

De publicatie geeft een overzicht van 49 onderzoeksprojecten ten behoeve van low-input en biologische landbouw die medegefinancierd werden door de Europese Commissie onder het 5de, 6de en 7de kaderprogramma voor onderzoek, uitgevoerd of gestart in de periode 2000-2012.

Pages

Subscribe to laatste nieuws