laatste nieuws

De Plaatselijke Groep LEADER Grensregio Waasland lanceert een oproep naar ideeën voor koepelprojecten binnen de thema’s lokale voedselstrategieën en streekproducten, leefbare dorpen en streekidentiteit. De concrete inhoud van deze thema’s kan je vinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van de acties vermeld in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

De Plaatselijke Groep LEADER Vlaamse Ardennen lanceert een oproep naar ideeën voor koepelprojecten binnen de thema’s landbouw- en natuureducatie, leefbare dorpen en streekidentiteit.
Dit is meteen ook de laatste oproep van de huidige programmaperiode (2015-2020). Er is een budget voorzien van € 200.000 als cofinanciering en er geldt een maximaal cofinancieringspercentage van 65%

WAT ZIJN ‘KOEPELPROJECTEN’?

In een koepelproject

De Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland lanceert een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Het programma zet in op een aantal relevante thema's en acties die gebundeld zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van deze acties.

Goudsbloem of Calendula officinalis is een plant die zijn oorsprong vindt in het Middellandse Zeegebied. Het is een plant die gekend is om zijn bloemen met medicinale eigenschappen. In het project “Goudsbloem: een gouden kans” willen we goudsbloem uitrollen als een rendabel dubbeldoelgewas in de gangbare en biologische landbouw met een lokale afzet van de bloemen en zaden.

Kan een verbeterd bodembeheer de biodiversiteit in de bodem verrijken, en zo de stabiliteit en de weerbaarheid van de landbouw verbeteren? Dat is de centrale vraag binnen het project SoildiverAgro. Door die vraag te beantwoorden willen we bijdragen aan het oplossen van de economische, sociale en milieutechnische uitdagingen binnen de landbouw. Door de interactie tussen bodembiodiversiteit en gewassen te bevorderen, verbetert immers de plantengezondheid, -groei en –ontwikkeling, zijn minder externe inputs nodig en levert de landbouw meer ecosysteemdiensten.

ILVO is op zoek naar een doctoraatsstudent voor een H2020 project over welzijn van varkens en pluimvee gehouden onder biologische en vrije-uitloopsystemen. Meer informatie over de vacature vind je hier.

Solliciteren kan tot 15 februari 2020.

<p>De EIP-AGRI Focus Group on 'New feed for pigs and poultry' onderzocht veelbelovende nieuwe bronnen en strategieën om de druk op natuurlijke hulpbronnen voor het voeren van varkens en pluimvee te verminderen. De Focus Group identificeerde en analyseerde vijf potentiële nieuwe mogelijkheden als voeder gericht op het economisch potentieel, voedingswaarde en duurzaamheid: bakkerijproducten, groene biomassa, insecten, microalgen en eencellige eiwitten. Hierbij duiden ze op de extra uitdagingen voor de biologische landbouw.</p>

EIP-Agri Service point bracht in 2019 in een overzichtelijke fact sheet het lopende onderzoek rond ecologische benaderingen en biologische landbouw in het Horizon 2020 Societal Challenge 2 werkprogramma samen.

Een rendabele gangbare en biologische quinoa-teelt uitrollen in Vlaanderen, mét behoud van het “groene imago” van dit gewas en zónder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Dat is het doel van het pas gestarte QUILO (QUINOA LOKAAL).

In december 2019 publiceerde EIP-AGRI  Service Point enkele conclusies van de workshop 'Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification' in een rapport. Deze workshop vond plaats op 4 en 5 juni 2019 in Almere (Nederland).

Pages

Subscribe to laatste nieuws