Onderzoekers delen kennis rond innovatie in de geïntegreerde en biologische tuinbouw in Avignon (FR)

Van 8 tot 12 juni 2015 ging het INNOHORT 2015 symposium, ‘Innovation in Integrated and Organic Horticulture’, door te Avignon (Frankrijk). Het internationale symposium werd georganiseerd door INRA –Avignon samen met de Universiteit van Avignon onder de vleugels van de ISHS (International Society for Horticultral Science) commissie Organic Horticulture. Belangrijke ambitie van het symposium was na te gaan hoe de bestaande kloof tussen onderzoekers uit verschillende domeinen, tussen onderzoekers en andere belanghebbenden en tussen onderzoek en praktijk kan gedicht worden.

Het symposium was opgebouwd rond 5 grote thema’s. Binnen deze thema's deelden een 100 tal onderzoekers uit voornamelijk Europa, Verenigde Staten en Canada hun kennis over de geïntegreerde en biologische tuinbouw vanuit verschillende onderzoeksdomeinen.

  • Topic 1 focuste op de biologische dimensie van de productie met presentaties rond kwaliteit en nutritionele en organoleptische eigenschappen van producten.
  • Topic 2 bracht onderzoek naar voor waar men meer inzichten probeert te creëren in de reactie van planten op biotische and abiotische stress.
  • Binnen topic 3 ging het o.a. over onderzoek voor het beheersen van verschillende ziekten en plagen in boomgaarden, het gebruik van biostimulantia,groenbemesters en maaimeststoffen, het gebruik van LED verlichting om de kwaliteit en smaak van tomaten te verbeteren en technieken voor mechanisch dunnen in boomgaarden.
  • In topic 4 kwamen verschillende presentatie over het ontwerpen en evalueren van geïntegreerde en biologische tuinbouw systemen aan bod.
  • Topic 5 ten slotte behandelde onderwerpen rond de economische, ecologische en sociale aspecten van de geïntegreerde en biologische productie

's Avonds gingen nog verschillende workshops door waaronder de workshop ‘Which design and support for robust transitions towards ecological horticulture?’. Het doel van de workshop was ervaringen uit te wisselen over benaderingen om beloftevolle concepten  en technieken in nieuwe en bestaande tuinbouwsystemen te identificeren, te integreren en te ontwikkelen. Hierbij werd uitgegaan van de vraag wat nodig is om te komen tot het ontwikkelen van robuuste systemen. In verschillende groepen werd hierover nagedacht vanuit eigen ervaringen: Welk zijn de objectieven en de hoofdpunten binnen de eigen onderzoeksaanpak? Welke algemene lessen kunnen uit de verschillende ervaringen worden afgeleid? Enkele algemene aspecten die hierbij herhaaldelijk naar voor kwamen zijn dat het gaat om participatieve en interactieve processen waarbij landbouwers, onderzoekers, en andere actoren samen zoeken naar oplossingen. Er bestaat geen algemene handleiding, gezien iedere context, case uniek is. Flexibiliteit, systeemaanpak en integreren van lokale kennis is hierbij belangrijk.

Tijdens de field trips georganiseerd op woensdag 10 juni werd een bezoek gebracht aan de INRA-Genetics and Breeding of Fruit and Vegetables research unit. Hierbij werd o.a. een introductie gegeven bij het recent gestarte Europese H2020 project “TRADITOM”.  Meer dan 100 traditionele variëteiten uit verschillende landen worden getest binnen het project. Deze genetische diversiteit wil men identificeren en karakteriseren. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan GRAB (Research Group in Organic Agriculture), een praktijkcentrum voor de biologische fruit-, groente- en wijnproductie. Voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek, werken de ongeveer 15 onderzoekers nauw samen met landbouwers. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de proefvelden van 2 experimentele centra GRAB Avignon (Vaucluse – France) en INRA Gotheron (Drôme – France). De meeste proeven liggen echter aan bij ongeveer 20 biologische landbouwers. Enkele thema’s binnen het onderzoek van GRAB zijn functionele agrobiodiversiteit in groenten en fruit, gebruik van biologisch afbreekbare afdekkingsmaterialen, rassenproeven voor verschillende gewassen, en agro-forestry.

Alle artikels van de bijdragen aan het congres zullen op termijn gepubliceerd worden in een nummer van Acta Horticulturae