Twee nieuwe COREOrganic Plus projecten van start rond functionele agrobiodiversiteit

In 2015 gingen twee nieuwe projecten die focussen op functionele agrobiodiversiteit op biologische bedrijven van start onder de vleugels van het COREOrganic + ERAnet. COREOrganic is een Europees netwerk waarin onderzoeksfinaniciers nationale budgetten samenbrengen voor de organisatie van transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw. Een nauwe samenwerking van onderzoek met andere stakeholders waaronder boeren, adviseurs en opleiders staat centraal in de projecten, zodat de ontwikkelde methoden praktisch bruikbaar zijn voor de eindgebruikers.

Het ECOORCHARD-project focust op technieken die het beheer van de functionele biodiversiteit voor plaagbeheersing in bestaande en toekomstige appelboomgaarden kunnen verbeteren. Nieuwe systemen, zoals bijvoorbeeld bloemenstroken tussen de tractorwielen, die kunnen toegepast worden in bestaande boomgaarden zullen geïnventariseerd, getest en naar waarde geschat worden. ‘De ontwikkeling van eenvoudige handleidingen voor de introductie en monitoring van functionele biodiversiteit op bedrijven zou de toepassing van maatregelen op grotere schaal moeten faciliteren’ zegt Lene Sigsgaard, de Deense coördinator van EcoOrchard. Meer informatie over dit project

Het project PRODIVA wil komen tot meer inzichten in gewasdiversificatie en de impact ervan op onkruiden in akkerbouwteelten. “Ons doel is niet om de onkruidproblemen de wereld uit te helpen, want dit is onwaarschijnlijk in eender welk akkerbouwsysteem, maar om een diverse en beheersbare onkruidflora te onderhouden die nuttige organismen kan stimuleren” legt de project coördinator Bo Melander van Aarhus University (DK) uit. Verschillende gewasrotaties, groenbemesters, gewassenmengsels en rassenmengsels van o.a. haver en zomergerst zullen in veldproeven onderzocht worden naar hun relevantie voor onkruidbeheersing en hun effect op de opbrengst. Meer informatie over dit project

Ook meer info over de andere nieuwe Core Organic-projecten kan je terugvinden via http://coreorganicplus.org/

Bron: Core Organic nieuwsbrief