TPorganics zoekt naar beloftevolle innovaties in de biosector

Op 1 en 2 december 2015 organiseert het Europese technologieplatform TPorganics de Organic Innovation Days in Brussel. Het doel van dit event is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen.

In dit kader lanceert TPorganics een oproep naar biolandbouwers, onderzoekers en bedrijven om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw- en voedingssector voor te stellen. Innovaties binnen volgende thema’s komen in aanmerking:

  1. Innovative technologies for pest management in organic cropping systems
  2. New organic food processing concepts and technologies
  3. New business models of value addition at the local level

Na een pre-selectie door het TPorganics Secretariaat van de ingediende innovaties zal een van de leden van TPorganics gevraagd worden de meest beloftevolle innovatie te selecteren. De indiener van de geselecteerde innovatie zal uitgenodigd worden om zijn/haar innovatie tijdens de Organic Innovation Days op 1 en 2 december voor te stellen. Een forfaitair bedrag voor het dekken van de reiskosten is voorzien. Alle ingediende innovaties zullen op de TPorganics website gepromoot worden.

Alle voorstellen van innovaties kunnen gestuurd worden naar info@tporganics.eu. Deadline is 6 september 2015.

Een volledige beschrijving van de call vind je via deze link.