BioForum en Inagro partners in het Europese OK-Net arable

BioForum Vlaanderen en Inagro zijn blij dat ze het OK-Net Arable-project kunnen voorstellen. Het project brengt boeren, bedrijfsadviseurs en onderzoekers uit heel Europa met elkaar in contact om kennis uit te wisselen. Uiteindelijke doel? Een productievere biologische landbouw.

Biologische landbouw vraagt veel kennis en vaardigheden, maar al bij al wordt er weinig van die nodige kennis gedeeld. In Vlaanderen proberen we daar al enkele jaren iets aan te veranderen. De Biobedrijfsnetwerken en het Vlaams Biokennisnetwerk zijn mooie voorbeelden van hoe boeren reeds actief onderzoek aansturen en samen met onderzoekers aan de slag gaan om knelpunten aan te pakken. Die ervaring werpt nu zijn vruchten en willen BioForum en INAGRO delen op Europees niveau. Op de eerste plaats wil men boer, adviseur en onderzoeker bij elkaar brengen. Zo kan theorie meteen aan de praktijk getoetst worden en vice versa.

Het OK-Net Arable project wil drie doelstellingen verwezenlijken:

- Praktische kennis en wetenschappelijke informatie over biologische landbouw samenbrengen en zoeken naar de beste manier om deze kennis uit te wisselen. Hiervoor zal gemakkelijk toegankelijk adviesmateriaal ontwikkeld worden.

- Het ontstaat van een Europees netwerk van boeren die onderling ook ervaringen kunnen uitwisselen.

- Tot slot is er ook de ambitie om deze kennis met alle boeren te delen via een online kennisplatform, waar ook ruimte voor discussie zou bestaan.

Het project focust zich in de eerste plaats op akkerbouw en groenteteelt.

IFOAM EU coördineert het project, dat tot stand komt met 17 partners uit 13 verschillende Europese landen. Het is een van de eerste vier zogenaamde 'thematische netwerken' die vallen onder het Europese partnerschapprogramma EIP-AGRI. De financiering gebeurt via Horizon 2020, Europa's belangrijkste platform om onderzoek en innovatie te ondersteunen. 

Het project wordt gecoördineerd door IFOAM EU en voor Vlaanderen zijn BioForum Vlaanderen en Inagro partners. Meer info vind je op de website van het project

Interesse? Neem contact op met An Jamart van BioForum Vlaanderen of Lieven Delanote van Inagro.

Bron: BioForum