Het RELACS project wil omstreden inputs in bio tot een minimum beperken

Het biologisch lastenboek garandeert een hoge milieubescherming en gezonde, natuurlijke producten. Maar het kan altijd beter. Zo is het gebruik van bepaalde producten enigszins omstreden.  Daar wil het project RELACS iets aan doen. RELACS staat voor 'Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems' en wil de biosector bijstaan om het gebruik van bepaalde omstreden producten tot een minimum herleiden. De komende vier jaar zullen 28 partners uit 11 verschillende Europese landen samenwerken, enerzijds om alternatieven te zoeken voor dergelijke producten, anderzijds om het gebruik ervan tot een absoluut minimum te beperken. Het project wordt geleid door FiBL Zwitserland.

In het bijzonder wil RELACS werk maken van

  • de vermindering van het gebruik van koper en minerale oliën bij gewasbescherming;
  • het identificeren van duurzame bronnen voor bemesting van de gewassen en
  • het zoeken naar oplossingen om de gezondheid en het welzijn van biologisch vee te verbeteren.

BioForum Vlaanderen is ook een van de partners en zal zich vooral engageren voor het onderdeel dat betrekking heeft op koper. Op zijn beurt gaat BioForum daarvoor samenwerken met PCFruit. Meer bepaald zullen enkele proeven uitgevoerd worden met alternatieve producten voor koper voor de bescherming van appel. Verder zal BioForum het communicatieluik op Vlaams niveau uitvoeren en samenwerken met IFOAM voor het luik dat moet resulteren in beleidsaanbevelingen.

RELACS wordt gefinancierd door Horizon 2020, het onderzoeks en innovatie kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (grant agreement 773431) RELACS wordt gecoördineerd door das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) Zwitserland. Binnen het RELACS project zijn 28 partners uit 11 landen actief.

Project website: https://relacs-project.eu/about-relacs/

Meer informatie?

Esmeralda Borgo (BioForum Vlaanderen), ersmeralda.borgo@bioforumvl.be