Nieuwe EIP Focus groep ‘Non-chemical weed management in arable cropping systems’ van start

Dit najaar ging een nieuwe EIP focusgroep van start met als onderwerp niet chemisch onkruidbeheer in akkerbouwsystemen.  Een eerste meeting vond plaats in Bucharest (Roemenië) op 21 en 22 november 2019.

Ontwikkelen en/of stimuleren van niet chemische onkruidbeheersingstechnieken dragen bij tot een verminderen van risico’s gelinkt aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze beheerstechnieken variëren van preventieve tot curatieve strategieën (zoals gewasrotatie, teeltsystemen, bodembewerking, mechanische onkruidcontrole, gebruik van alternatieve kritische actieve stoffen). Focus is zowel de biologische als de gangbare sector. Ook het beoordelen van de huidige nultolerantie onkruidstrategieën en de percepties van risico’s op mid- en lange termijn door aangepaste beslissingsondersteunende tools kunnen helpen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te rationaliseren en te beperken0

De focusgroep heeft de volgende taken:

  • Make an inventory and clustering of non-chemical weed management practices in arable cropping systems for the different pedo-climatic zones in the EU.
  • Analyse challenges and opportunities regarding the implementation of these practices, notably in terms of reliability and cost effectiveness at farm level as well as their transferability to other conditions (location, type of production).
  • Identify key factors (such as knowledge requirements, decision support tools, partnerships)
  • and analyse technical/economic/social barriers related to the adoption of these practices by farmers.
  • Analyse the interaction of non-chemical weed management practices with other challenges, such as carbon sequestration, nutrient losses, soil degradation/erosion/compaction and biodiversity.
  • Collect good practices and success stories on reducing herbicide use from different European areas, taking into account experiences of farmers and advisers as well as the findings of potential innovation activities carried out by EIP-AGRI Operational Groups and research projects in this field.
  • Propose potential innovative actions and ideas for Operational Groups to stimulate the use and improvement of non-chemical weed management.
  • Identify needs from practice and possible gaps in knowledge concerning non-chemical weed management which may be solved by further research.

Voor Vlaanderen maakt Lieven Delanote, hoofd van de afdeling Biologische productie bij Inagro, deel uit van de expertengroep.

Meer informatie over de activiteiten van deze EIP Focusgroep en andere focusgroepen vind je via  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/non-chemical-weed-management-arable-cropping