Nieuwe oproep 'Operationele groepen' gelanceerd door Departement Landbouw en Visserij

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert opnieuw een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 31 maart 2019 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel indienen. Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project. . Het thema ‘duurzaam waterbeheer’ staat telkens centraal, maar ook projectvoorstellen rond andere thema’s kunnen ingediend worden.

Er is ruimte voor minimaal 5 projecten waarvan minstens twee projecten gesubsidieerd zulle worden rond het thema ‘Gewapend tegen waterschaarste’. Het moet gaan om nieuwe oplossingen die momenteel nog niet in de landbouwpraktijk gebruikt worden. Een zo efficiënt mogelijk (her)gebruik van water en geen water laten verloren gaan staan centraal in deze projecten. Het kan gaan over ‘slim’ technische oplossingen maar ook over organisatorische oplossingen zoals innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partijen die wateraanbod en watervraag combineren. Deze oplossingen voor concrete vragen moeten ervoor zorgen dat landbouwers gewapend zijn tegen waterschaarste en/of wateroverlast.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 juli 2019 en ten laatste op 1 december 2019. De projecten lopen uiterlijk tot 30 november 2021.

Deadline indienen van projecten 31 maart 2019

Meer informatie vind je hier.