NOBL-Bericht: Maart 2019

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Organiseert je zelf of je organisatie een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het dan weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Ik wens jullie veel leesgenot,

Lieve, coordinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Overzicht onderzoeksactiviteiten voor biologische sector bij FiBL

Geïnteresseerd in de activiteiten van de verschillende afdelingen van FiBL?  Recent publiceerde FiBL een overzicht van alle activiteiten van FiBL Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hiermee geven ze een inkijk in de FiBL projecten, zowel lopende als afgesloten.

Meer...

Kansen voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen?

Onderzoekers van de Hogeschool Gent stelden op 15 februari in Melle de resultaten van hun onderzoeksproject Altergrain voor. Een reeks alternatieve en pseudogranen werd op de proef gesteld op gebied van teeltzekerheid, ziektegevoeligheid, verwerkingsmogelijkheden en nutritionele eigenschappen.

Meer…

De bijdrage van de biologische landbouw aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: wetenschappelijk bewijs uit vergelijkend onderzoek

Biologische landbouw heeft een groot potentieel om bij te dragen aan de economische, ecologische en sociale duurzaamheid in plattelandsgebieden in lage-inkomenslanden, dit toont vergelijkend onderzoek aan. Vanuit deze vaststelling wil FiBL, het onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw in Zwitserland, het debat stimuleren over hoe dit potentieel kan gebruikt worden om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s), vastgelegd door de Verenigde Naties, te bereiken en dit ter ondersteuning van biologische landbouw en andere agro ecologische benaderingen. Op 26 februari verzamelde FiBL 150 internationale actoren in Brussel om de voordelen van biologische landbouw in het licht van de SDG’s  te verkennen

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert onderzoeksoproep 2020

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische en vrije onderzoeksprojecten voor het jaar 2020 zijn nu beschikbaar op www.health.belgium.be/contractueelonderzoek.

Fase 1: uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI "Expressions of Interest": 
donderdag 18 april 2019 om 12u 's middags stipt.

Fase 2: uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT-, RF- en RI-projectvoorstellen:
vrijdag 27 september 2019 om 12u 's middags stipt.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert oproep voor indienen van Provinciale Plattelandsprojecten en LEADER-projecten

Ook in 2019 zijn er kansen voor nieuwe plattelandsprojecten. Het Provinciaal Managementcomité lanceert deze keer samen met de Plaatselijke Groepen LEADER een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het Oost-Vlaamse platteland verbeteren.

Meer...

9e oproep voor projecten binnen INTERREG North-West Europe Programme

Het INTERREG North-West Europe Programme is op zoek naar transnationale samenwerkingsinitiatieven die concrete resultaten kunnen bieden voor Noord-West Europa.

De huidige oproep is alleen toegankelijk voor projecten binnen de prioriteit 1 en 3 uit het NWE programma.  Elk van deze prioriteiten heeft een specifieke doelstelling. Transnationale partnerschappen kunnen ingediend worden binnen de prioriteiten: Innovation en Resource and materials efficiency

Meer...

 

Bio-onderzoek wereldwijd

  • Small-scale agricultural landscapes and organic management support wild bee communities of cereal field boundaries.  A.-K. Happe, F. Riesch, V. Rösch, R. Gallé, T. Tscharntke, P. Batáry, Agriculture, Ecosystems & Environment, 2018, 254:92-98. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.11.019
  • The impact of long-term organic farming on soil-derived greenhouse gas emissions. Skinner C, Gattinger A, Krauss M, Krause HM, Mayer J, van der Heijden MGA, Mäder P. Scientific Reports, 2019, 9:1702. DOI: 10.1038/s41598-018-38207-w
  • Feed efficiency, growth performance, and carcass characteristics of a fast- and a slower-growing broiler hybrid fed low- or high-protein organic diets. M. Rezaei, J. Yngvesson, St. Gunnarsson, L. Jönsson, A. Wallenbeck, Organic Agriculture, 2018, Volume 8, 121-128.  DOI 10.1007/s13165-017-0178-6
  • Use of different rooting materials to improve hygiene and to lower ammonia emission within the outdoor concrete area in organic growing finishing pig production. A.-Ch. Olsson, J. Botermans, M. Andersson, Kn.-H. Jeppsson, Chr. Bergsten, Livestock Science, 2016, Volume 191, 64-71. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2016.07.001
  • Chicory and red clover silage in diets to finishing pigs—influence on performance, time budgets and social interactions M. Åkerfeldt, J. Nihlstrand, M. Neil, N. Lundeheim, Organic Agriculture, 2018. Download PDF

 

Agenda

 

Vacature

Vacancies FiBL Europe: FiBL is the European and worldwide leading institute on organic agriculture, animal welfare and agroecology. We work on applied research, innovative technologies, extension, training and information. We have offices in Switzerland, Germany, Austria and Hungary and we recently opened the doors of our new umbrella organisation located in Brussels. Meer informatie: https://www.fibl.org/en/career/vacancies/vacancies-fibl-europe.html

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda