Op weg naar een Europese Open Source systeem door het verbinden van thematische netwerken

Het EURAKNOS project heeft als doel de kennisbasis binnen de Europese landbouw versterken door het bouwen van een datasysteem dat de toegang tot informatie voor de landbouwers vereenvoudigd.

EURAKNOS is een H2020 EU Thematic Network dat start in 2019 en als doel heeft een netwerk te creëren dat de kennisbasis binnen de Europese landbouw versterkt door het verzamelen van bestaande kennis en beste praktijkvoorbeelden uit 29 andere bestaande thematische netwerken.

Prof. Pieter Spanoghe van de Universiteit Gent is coordinator van het project en legt uit:"Deze thematische netwerken zijn een bepaald type van EU H2020 multi actor projecten die bestaande kennis en beste praktijken verzamelen rond bepaald thema (slimme landbouw, pluimvee, gewasbescherming, fruit, enz.) om deze beschikbaar te stellen op een gemakkelijk te begrijpen wijze voor eindgebruikers zoals landbouwers, bosbouwers, adviseurs en anderen. EURAKNOS kan worden gezien als het netwerk van de netwerken dat deze kennis analyseren op de haalbaarheid om een modulaire database te creëren waarmee deze informatie nog beter toegankelijk voor de landbouwgemeenschap gemaakt kan worden op een doorzoekbare en semi-gestandaardiseerde manier"

EURAKNOS is uniek, omdat het is gericht op het koppelen van alle bestaande en toekomstige thematische netwerken voor landbouw en bosbouwpraktijken door middel van een gemeenschappelijk formaat en een geharmoniseerde aanpak van ontwikkeling van technische richtlijnen betreffende hoe een gemeenschappelijke datasystem te bouwen. Het project zal verzamelen, evalueren, analyseren en vergelijken van de kennis, materialen en hulpmiddelen die zijn vervaardigd door de thematische netwerken en operationele groepen via een aanpak van co-creatie, waarbij boeren, onderzoekers en andere belanghebbenden betrokken worden. Deze aanpak zal ook van nut zijn voor toekomstige netwerken en andere H2020 projecten. Als zodanig, zal het verzamelde materiaal worden beschikbaar gesteld in een gemakkelijk begrijpelijke taal via de meest vertrouwde en gebruikte kanalen door landbouwers, bosbouwers en adviseurs.

Het project wil hiermee een antwoord geven op de behoeften van de Europese boeren en bosbouwers om de bestaande thematische netwerken uit te breiden door hen te integreren in een EU-systeem over de landbouwsectoren heen, door de bevordering van peer-to-peer leren  door grensoverschrijdende uitwisselingsbezoeken. Door te vergemakkelijken en ondersteunen alle thematische netwerken zal het helpen om de levensduur van deze projectresultaten veilig te stellen. Bovendien, zullen deze projecten beter gekoppeld worden aan andere thematische netwerken en soortgelijke initiatieven op EU- en nationaal niveau, en meegenomen worden in nationale onderwijs- en opleidingsprogramma's. EURAKNOS is een H2020 multi acteur-project, dat begon in januari 2019 met een looptijd van 2 jaar.

Enkele thematische netwerken nuttig voor biologische landbouw die betrokken zijn in Euraknos: OK-Net Arable, OK-Net Ecofeed,  Inno4Grass, AFINET.

Het consortium bestaat uit 17 partners uit 10 landen in Europa

Ghent University (UGent, BE) , Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV ILVO, BE), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW, BE), Leap Forward Group (LFG, BE), Institut de l'élevage (IDELE, FR), Royal Agricultural University (RAU, UK), Agricultural University of Athens (AUA, GR), Universidad de Santiago de Compostela (USC, ES), Gruenlandzentrum (GLZ, DE), Research Institute of Agricultural Economics (AKI, HU), Innovation for Agriculture (IFA, UK), International Centre for Research in Organic Food Systems, Aarhus University (AU, DK), Hungarian Chambre of Agriculture (NAK, HU), Association de coordination technique agricole (ACTA, FR), Agricultural Research Centre (ARC, EE), Int. Federation of Organic Agriculture Movements – European Union Regional Group (IFOAM EU, SE).

EURAKNOS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863 

Press contact: Pauline.bodin@acta.asso.fr

Project coördinator: Pieter.Spanoghe@ugent.be

Bron: Euraknos, website: www.euraknos.eu