Infoavond agroforestry: bomen voor veerkracht

10 07 2019 - 16:00 to 20:30

Met deze infoavond mikken we op alle geïnteresseerden om met dit teeltsysteem aan de slag te gaan of er eenvoudigweg kennis mee te maken. Voorafgaand aan de infoavond zijn we te gast op Boomkwekerij Sylva. We krijgen er een rondleiding en maken kennis met de werking op de boomkwekerij, soorten- en rassenkeuze, verschillende plantformaten en hun voor- en nadelen in agroforestry context, kwaliteitsvereisten voor het plantsoen.

Programma
16u: Onthaal – boomkwekerij Sylva, ‘t Hand 10, 9950 Waarschoot
16u30: Rondleiding door Jan Coussement
18u: Broodjesmaaltijd
19u: Infomoment:

  •  Wat is agroforestry en welke effecten kan je verwachten?
  • Toelichting werking ‘Agroforestry in Vlaanderen’, kennisloket en dienstverlening.
  • Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten

20u30: Napraten bij pot en pint

Inschrijven
Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht tegen ten laatste maandag 1 juli . U kan zich inschrijven via de
online inschrijfmodule

Meer info
Paul Pardon - T: 09 272 26 76 - E: paul.pardon@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over agroforestry en onze projectwerking kan u ook vinden op de website
www.agroforestryvlaanderen.be

Klik hier voor de volledige uitnodiging in pdf

Locatie: 
boomkwekerij Sylva, ‘t Hand 10, 9950 Waarschoot