Slotevent agroforestry

23 10 2019 - 09:00 to 17:00

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar. Hoge productiviteit maar ook inkomenszekerheid, ecologische aspecten, maatschappelijke erkenning en weerbaarheid tegen klimaatextremen worden steeds belangrijker in de Vlaamse landbouw. Agroforestry of boslandbouw is een teeltsysteem waarbij landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd worden met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Dit teeltsysteem, gebaseerd op eeuwenoude principes van multifunctioneel ruimtegebruik, risicospreiding en buffering, vindt ook meer en meer zijn plaats terug in de moderne landbouw, in een diversiteit van verschijningsvormen en doelstellingen.

De afgelopen vijf jaar werden binnen het Consortium Agroforestry Vlaanderen grote stappen vooruit gezet op vlak van onderzoek, adviesverlening, kennisdeling en lerende netwerken rond agroforestry.

Op 23 oktober stellen wij graag de resultaten van deze actieve werking voor. Dit naar aanleiding van de afsluiting van het Europese project AFINET. Zowel onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, tools voor implementatie en beleidsmatige aspecten komen uitgebreid aan bod. In de voormiddag wordt een reeks plenaire presentaties gegeven, in de namiddag vinden parallelle interactieve workshops plaats. Afsluiten doen we met een debat rond de plaats van agroforestry binnen de landbouw van de toekomst. We kaderen dit teeltsysteem binnen de ruimere context van uitdagingen op vlak van landbouw, milieu, klimaat en ruimtelijke planning.

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht vóór 14 oktober, via deze link.

Een uitnodiging met definitief programma vind je hier:

Locatie: 
ILVO, Caritasstraat 39, Melle
Organisator: 
ILVO