EIP-AGRI Workshop Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification

Het EIP-AGRI Service Point organiseerde op 4 en 5 juni 2019 in Almere (Nederland) de workshop 'Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification’.

Het doel van de workshop is de bewustwording en de toepassing van vruchtwisseling en gewasdiversificatie als landbouwpraktijken met meerdere milieuvoordelen te promoten, zowel op korte als op lange termijn. Betrokkenen bij operationele groepen en andere innovatieve projecten binnen dit gebied werden bij elkaar gebracht om te netwerken en mogelijkheden tot samenwerking werden onderzocht. Specifieke focus van de workshop was: 1) operationele groepen en andere innovatieve projecten rond deze twee landbouwpraktijken ondersteunen door netwerking en kennisuitwisseling, 2) de voordelen van deze landbouwmethoden benadrukken en linken met bredere problemen zoals klimaatsverandering, SDG’s (Sustainable Development Goals), doelstellingen binnen het toekomstig Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, e.a.

Alle presentaties van deze tweedaagse workshop zijn terug te vinden online:

Introduction to the workshop

Networking for crop rotation and crop diversification - field visits

Strengthening the potential for collaboration

Concluding and saying goodbye for now

Meer informatie is terug te vinden: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-cropping-future-networking-crop

Bron: EIP-Agri newsletter