Joint call COREOrganic Cofund – Susfood2 ERAnetten is gelanceerd!

Het COREOrganic Cofund en het SUSFOOD2 ERA-NET bundelen hun krachten en lanceerden op 2 september 2019 een gezamenlijke call voor onderzoeksprojecten binnen het thema ‘Towards sustainable and organic food systems’. Vanuit Vlaanderen financieren het Departement Landbouw en Visserij (Dept L&V) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)  Vlaamse onderzoekers en bedrijven binnen transnationale projectconsortia. De finale versie van de call en de guidelines vind je hier.

De oproep kwam tot stand omdat er voor de garantie op voeding in de toekomst een transitie nodig is van lineaire naar cyclische voedingsproductie.  Hierbij moet worden rekening gehouden met de vraag van de consument naar diverse, gezonde, veilige en aantrekkelijke levensmiddelen.  

De projectvoorstellen moeten een toegevoegde waarde creëren voor duurzame en biologische voedingssystemen die passen bij de doelstellingen van beide ERA-netten. De aanvragers worden aangemoedigd om een projectvoorstel in te dienen dat multidisciplinair is, met verschillende actoren en met een systematische benadering binnen de volgende vier onderwerpen :

  • Topic 1: Resource-efficient, circular and zero-waste food systems 
  • Topic 2: Diversity in food from field to plate
  • Topic 3: Mild food processing
  • Topic 4: Sustainable and smart packaging

Meer gedetailleerde informatie over de topics vind je hier.

Binnen de projecten ontvangen projectpartners financiering vanuit hun nationale deelnemende financieringsinstellingen en onder de specifieke voorwaarden van deze instituten. In Vlaanderen kan financiering aangevraagd worden:

bij VLAIO (topics 1,2,3 en 4):

Vlaamse bedrijven kunnen (kmo’s en grote bedrijven) hun project indienen in het O&O programma.  Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten, onderzoeksorganisaties of erkende praktijkcentra) kunnen deelnemen als onderzoekspartner of als onderaannemer van deze bedrijven.  Projecten (maximaal steunbedrag = 499 000 euro) moeten worden aangemeld uiterlijk op 21 oktober 2019  bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen met de volgende documenten :

VLAIO neemt deel met het programma bedrijfssteun. Voor deze oproep gebeurt de evaluatie van de pre-proposals in januari 2020 en de evaluatie van de full proposals in mei - juni 2020.  Vanaf 1 september 2020 kunnen de projecten starten.

bij L&V  (topics 1 en 2):

Vanuit het Departement Landbouw & Visserij is een budget van 150.000 euro voorzien voor deze oproep.  Dit budget kan gebruikt worden voor Topic 1 en Topic 2 van de oproep.

Vlaamse onderzoeksinstellingen en Vlaamse onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) zonder commerciële doelstellingen kunnen financiering voor deelname aan de call vragen aan het Departement Landbouw en Visserij.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met  Marleen Delanoy:  Marleen.Delanoy@lv.vlaanderen.be

De oproep opent op 2 september en sluit op 4 november 2019. Het indienen van projecten verloopt via een 2-stapsprocedure: 4 november 2019 indienen van preproposals (stap1), 27 maart 2020 indienen van full proposals (stap 2 indien project is geselecteerd).

De volgende partnerlanden nemen deel : Algerije (MESRS), Vlaanderen (L&V en VLAIO), Denemarken (DAFA), Estland (MEM), Finland (MMM), Frankrijk (ANR en MAA), Duitsland (BMEL/BLE), Italië (MIPAAFT en MIUR), Letland (AREI), Libanon (CNRS), Luxemburg (FNR), Marokko (MO), Noorwegen (RCN), Polen (NCBR), Roemenië (UEFISCDI), Spanje (ICE), Turkije (GDAR), Engeland (DEFRA). Niet alle landen financieren alle topics. Welk land welke topics financiert, vind je hier (p24).

Een project wordt ingediend door minstens 3 deelnemers uit minstens 3 partnerlanden.  Projecten kunnen maximaal 36 maand duren. Het budget van 1 partner mag niet de 70 % van het totaal budget overschrijden. Het budget per project kan de grens van 1,5 miljoen euro niet overschrijden. Meer informatie over de algemene voorwaarden en specifieke nationale voorwaarden vind je hier.

Vlaanderen heeft dus heel wat geld ter beschikking om te investeren in deze call. Ben je geïnteresseerd in deze oproep aarzel dan niet om van start te gaan. Ga op zoek naar mogelijke (internationale) partners en formuleer je onderzoeksideeën. Voor meer informatie rond de Vlaamse financieringsmodaliteiten contacteer zeker de nationale contactpersonen:

Op 20 september wordt vanuit de COREOrganic Cofund en SUSFOOD2 ERANETTEN voor geïnteresseerde deelnemers aan de call een webinar georganiseerd. Hier zal een overzicht gegeven worden van de relevante aspecten van de oproep. Meer informatie over deze webinar zal aangekondigd worden via de submission tool website (www.submission-susfood-era.net/sf-co-jointcall).