Landbouwers en onderzoekers opnieuw samen aan de slag met innovatie in vijf operationele groepen

Binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) keurde het Departement Landbouw en Visserij opnieuw 5 operationele groepen goed. Ondertussen zijn de eerste groepen van start gegaan. In een operationele groep zoeken onderzoekers en land- en tuinbouwers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen en uitdagingen in de landbouw.

In een van deze operationele groepen ‘Biokoe gezond droog’ zal Inagro (Luk Sobry) samen met de biologische melkveehouders van het BioBedrijfsNetwerk (BBN) Melkvee, zoeken naar een aangepaste droogzetstrategie op maat van de biologische melkveehouderij. Daarnaast wil hij de uiergezondheid optimaliseren met een beperkt antibioticagebruik in de melkveehouderij in het algemeen. Daarvoor zullen de praktijkervaringen van de biologische melkveehouders met verschillende droogzetstrategieën in kaart worden gebracht. De managementmaatregelen die een invloed kunnen hebben op uiergezondheid worden gedocumenteerd met cijfers rond antibioticagebruik en met kengetallen voor uiergezondheid. Ze worden ook aangevuld met recente wetenschappelijke inzichten.

Andere operationele groepen zijn:

  • BAVET: beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt (Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Kruishoutem)
  • AWAIR- AfvalWAter voor Irrigatie (Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver)
  • Waterketen (United Experts (DLV))
  • Zwerfstromen opsporen op melkveebedrijven (ILVO, Merelbeke)

Gedetailleerde informatie over alle goedgekeurde projecten vind je op: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/europees-partnerschap-voor-innovatie-eip-operationele-groepen

De eerste projecten zijn begin juli gestart en duren maximaal twee jaar.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Bron: Departement Landbouw en Visserij