Quinoa in versnelling. Uitrol van een rendabele gangbare en biologische teelt in Vlaanderen.

Een rendabele gangbare en biologische quinoa-teelt uitrollen in Vlaanderen, mét behoud van het “groene imago” van dit gewas en zónder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Dat is het doel van het pas gestarte QUILO (QUINOA LOKAAL).

De projectpartners van QUILO – ILVO, Inagro en Proefcentrum Herent - willen de Vlaamse landbouwer, zowel in de gangbare als de biologisch teelt, in staat stellen om een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren. Hiervoor zetten zij in op aspecten die de rendabiliteit van de teelt garanderen/verhogen.

Het project omvat 2 grote pijlers:

  • creatie van een leernetwerk met participatie van de doelgroepen, en
  • ontwikkeling van technische kennis (teelttechnische kennis, rendabiliteits- en kwaliteitsanalyse) voor het uitrollen van een rendabele teelt. Daarbij worden herbiciden en/of pesticiden gemeden.

Door gewas en teeltkennis te vergroten beogen we de rendabiliteit en stabiliteit van de quinoa teelt te verbeteren waardoor deze teelt kan bijdragen aan de verruiming van de teeltrotatie en aan het behoud van bedrijfsactiviteiten van het individuele innoverende grondgebonden landbouwbedrijf. Met QUILO en via synergiën met andere projecten zetten we in op de bekendheid van quinoa bij producent en afnemer en daardoor spelen we ook vroeg in op opportuniteiten die vanuit de markt en de verwerking rijzen. Innovatieve toepassingen bij de voedingssector zullen versneld worden waardoor de afzetmarkt voor de landbouw verstevigd zal worden en het quinoa areaal zal toenemen (meerwaarde voor landbouwer).

Het project wordt gefinancierd via VLAIO-Landbouwtrajecten en is een samenwerking tussen ILVO, Inagro en het Proefcentrum Herent. Het project startte op 1 december 2019 en loopt nog tot  eind december2023.

Voor meer informatie over het project:

Gerda Cnops (coordinator ILVO): gerda.cnops@ilvo.vlaanderen.be