NOBL-bericht - December 2019

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief zijn we al terug bij de laatste nieuwsbrief van 2019. Het is voor ieder een druk jaar geweest.  NOBL startte het jaar tijdens AgriFlanders met een zeer succesvolle studienamiddag ‘Biologische landbouw, smartfarming²‘. Samen met Boerenbond, Inagro, CCBT en ILVO focuste NOBL op 10 januari op de waarde van nieuwe technologieën voor innovaties in de biologische landbouw. We namen dit jaar afscheid van onze voorzitter Johan Van Waes en verwelkomde onze nieuwe voorzitter Kristiaan Van Laecke. In 2020 werden, samen met ILVO, ook verdere stappen gezet voor de uitbouw van een Living lab Agro-ecologie en Biologische landbouw. Hier willen we vanuit het Vlaams BioKennisNetwerk samen met de netwerken en organisaties die zich richten op agro-ecologie inzetten op kennisdelen, onderzoek en netwerking.

Met deze laatste nieuwsbrief plaatsen we nog even enkele gebeurtenissen relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we alvast enkele kansen voor onderzoek en activiteiten in 2020 onder de aandacht.

Alvast mijn beste wensen voor een boeiend en gezond 2020!

Lieve, coordinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Quinoa in versnelling. Uitrol van een rendabele gangbare en biologische teelt in Vlaanderen.

Een rendabele gangbare en biologische quinoa-teelt uitrollen in Vlaanderen, mét behoud van het “groene imago” van dit gewas en zónder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Dat is het doel van het pas gestarte QUILO (QUINOA LOKAAL). De projectpartners van QUILO – ILVO, Inagro en Proefcentrum Herent - willen de Vlaamse landbouwer, zowel in de gangbare als de biologisch teelt, in staat stellen om een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren. Hiervoor zetten zij in op aspecten die de rendabiliteit van de teelt garanderen/verhogen.

Meer…

EIP-Agri publiceert eindrapport 'Workshop Cropping for the future'

In december 2019 publiceerde EIP-AGRI  Service Point enkele conclusies van de workshop 'Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification' in een rapport. Deze workshop vond plaats op 4 en 5 juni 2019 in Almere (Nederland).

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Projectoproep Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win

Van 21 oktober 2019 tot en met 17 januari 2020 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren voor de derde maal deze projectoproep

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft als doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.

De oproep wordt jaarlijks gelanceerd en is thematisch afgebakend.

Meer..

Oproep ERA-NET Cofund ICT-AGRI FOOD

Een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep werd geopend in het kader van het nieuwe ICT-AGRI FOOD-netwerk, dat zich toespitst op onderzoek naar ‘ICT-enabled agri-food systems’. Het doel van deze oproep is om de Europese agri-food systemen te transformeren naar meer duurzame, weerbare, transparante en meer rechtvaardige systemen.

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst

  • TOPIC 1 – “Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems”
  • TOPIC 2 – “Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems”

Meer…

Vooraankondiging Cofunded Call ERA-NET ICRAD

22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases), dat verder bouwt op het succesvolle werk van 2 vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7). In België heeft zowel VLAIO, het FWO als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toelagebudget voorzien.

Meer…

Pre-announcement ERA-NET cofund on Food Systems and Climate (FOSC)

Op 2 december 2019 wordt een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep geopend in het kader van het nieuwe FOSC-netwerk, dat zich toespitst op transnationaal onderzoek naar voedselzekerheid in het licht van de klimaatsverandering.

De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ is voorzien op 12 februari 2020.

De – beknopte – beschikbare informatie die momenteel kan worden geraadpleegd bevindt zich op de FOSC-website. Hier kan ook de vooraankondiging van de oproep worden geraadpleegd. Voor deze oproep neemt o.a. FWO deel als financier van Vlaamse onderzoekers.

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Organic foods contribution to nutritional quality and value (2019). Mona Elena Popa, Amalia Carmen Mitelut, Elisabeta Elena Popa, Andreea Stan & Vlad  Ioan Popa. Trends in Food Science & Technology Volume 84, February 2019, 15-18. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.01.003
  • Re-designing organic grain legume cropping systems using systems agronomy (2020).  Maritz Reckling, Göran Bergkvist, Christine A. Watson, Frederick I. Stoddard en Johann Bachinger European Journal of Agronomy, January 2020, 112 https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.125951
  • Maize-bean intercropping yields in Northern Germany are comparable to those of pure silage maize (2020). Jenny Fischer, Herwart Böhm, Jürgen Heβ, European Journal of Agronomy, January 2020, https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.125947
  • Predatory arthropods in apple orchards across Europe: Responses to agricultural management, adjacent habitat, landscape composition and country (2019). Anne-Kathrin Happe, Georgina Alins, Nico Blüthgen, Virginie Boreux, Jordi Bosch, Daniel García, Peter A. Hambäck, Alexandra-Maria Klein, Rodrigo Martínez-Sastre, Marcos Miñarro, Ann-Kathrin Müller, Mario Porcel, Anselm Rodrigo, Laura Roquer-Beni, Ulrika Samnegård, Marco Tasin, Karsten Mody. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 273, 1 March 2019, 141-150. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.12.012 
  • Agroecological service crops managed with roller crimper reduce weed density and weed species richness in organic vegetable systems across Europe (2019). David Navarro-Miró, José M. Blanco-Moreno, Corrado Ciaccia, Lourdes Chamorro, Elena Testani, Hanne Lakkenborg Kristensen, Margita Hefner, Kalvi Tamm, Ingrid Bender, Manfred Jakop, Martina Bavec, Hélène Védie, Līga Lepse, Stefano Canali, F. Xavier Sans, Agronomy for Sustainable Development, December 2019, 39:55.

 

 Agenda

 Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda