Hoe innovatieve teelten succesvol introduceren !

20 02 2020 - 12:30

Vlaamse land- en tuinbouwers zijn actief op zoek naar nieuwe, innovatieve teelten. Deze teelten spelen in op de vraag van consument en handel, maar bieden ook mogelijkheden om de teeltrotatie te verruimen of om nieuwe afzetkanalen aan te boren. Het is echter niet vanzelfsprekend om een nieuwe nicheteelt te introduceren in de bedrijfsvoering.

De studiedag zoomt in op het essentiële belang van een ketenbenadering voor het succesvol introduceren van innovatieve teelten. Teelttechnische hinderpalen moeten opgelost worden, maar van bij de start dient de nodige aandacht te gaan naar het afstemmen van de productie op de noden van de verwerkende industrie en de potentiële afzetmarkten. Gerichte marketing vormt hierbij een sluitstuk. Na twee inleidende algemene lezingen brengen we vervolgens vier verschillende casestudies van “non & new food” gewassen: vezelhennep, goudsbloem, bataat en kiwibes.

Programma

12u30 Ontvangst met broodjes

13u30

  • Verwelkoming en probleemstelling Johan Van Huylenbroeck, Voorzitter Werkgroep Plantenteelt
  • Nieuwe teelten een ketenverhaal: kansen en valkuilen Hilde Muylle, ILVO, Eenheid Plant
  • Diversificatie van het fruit- en groenteassortiment Luc Bruneel, Coöperatie Hoogstraten cv
  • Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen Annelien Tack, PCG

15u00 - 15u30 Pauze

15u30

  • Kiwibes; innovatie stopt niet bij de introductie van de teelt Filip Debersaques, Universiteit Gent, Vakgroep Plant en Gewas
  • Mogelijkheden van hennepteelt voor textieltoepassingen in Vlaanderen Veronique Troch, HoGent, Faculteit Natuur en Techniek
  • De puzzel van de goudsbloemketen Mieke Vandermersch, Dienst Land- en tuinbouw, Provincie Vlaams Brabant Vraagstelling en besluit

16u45 Receptie

Meer info via deze link.

Locatie: 
ILVO, Caritasstraat 39, Melle
Organisator: 
expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt, ie-net