Een overzicht van Europees projecten met de biologische landbouw en ecologische benadering als onderzoeksfocus in een EIP-Agri fact sheet

EIP-Agri Service point bracht in 2019 in een overzichtelijke fact sheet het lopende onderzoek rond ecologische benaderingen en biologische landbouw in het Horizon 2020 Societal Challenge 2 werkprogramma samen.

Landbouw en bosbouw moet voldoen aan de veranderende behoeften van de samenleving, zowel op het gebied van consumptie als op het gebied van de milieukwesties in verband met primaire productie (bijvoorbeeld biodiversiteit, habitats, waterkwaliteit en kwantiteit, klimaatverandering, luchtkwaliteit). Europe erkent dat een dieper begrip van ecologische principes de perceptie van de werking van primaire productiesystemen verandert en het mogelijk zal maken ecosysteemdiensten te gebruiken om duurzame en veerkrachtige systemen voor landgebruik ten goede te komen zonder winstgevendheid. Geïntegreerde ecologische benaderingen en biologische landbouw worden hierbij als een veelbelovend gebied van onderzoek en innovatie gezien.

Horizon 2020 ziet hierbij de uitdaging om tegelijkertijd de productiviteit en duurzaamheid van land- en bosbouw te verbeteren en tegelijkertijd de aanverwante voedings- en non foodindustrie te verstreken. Het beoogt eveneens de plattelandsgemeenschappen in staat te stellen de economische diversificatie en de levering van ecosysteemdiensten te stimuleren.

In de AgriResearch factsheets ‘Ecological approaches and organic farming’ wordt een overzicht gegeven van alle lopende projecten, focusgroepen, operationele groepen onder Horizon 2020 Societal Challenge 2 programma met de biologische landbouw als focus. Een link naar de fact sheet vind je hier.